Andbækvej

Nr. 1

Luftfoto fra 1948

 

Luftfoto fra 1961

Ejet af Jørgen Jensen, derefter Aage Rasmussen.
Fra 1957 - Gudmund Rasmussen
Fra 1995 - Finn Jacobsen
Nuværende ejere - Marie Charlotte S. Jørgensen og Finn Schlecther Nederby.

 

Foto fra 2013

 

Nr. 3 – Andbæk

Luftfoto fra 1961

 

Omtales i 1664. Selveje fra 1796. Første selvejer er Gregorius Graversen
Fra 1805 - Thomas Nielsen
Fra 1847 - Jens Nielsen
Fra 1893 - Thomas Nielsen
Fra 1937 - Jens Andbæk
Gården er i samme slægts eje fra 1796 til Olivia Andbæk sælger gården i 1991 til 
nuværende ejer Knud Bank Nielsen.
En del af jorden er plantet til med skov.

Foto fra 2013

Foto fra 2013

Bygningerne er med mange smukke detaljer.
Udhusene er delvis fjernet.

Olivia og Jens Andbæk opbevarede mange klæder fra tidligere slægter.

Se følgende billeder

Anders Nygård i gammel dragt

Andbæk gammel mandsdragt.

Olivia Andbæk i gammel dragt

Andbæk gammel dragter

Andbæk gammel dragt

Andbæk gammel dragter

Nr. 5

Luftfoto fra 1957

Tidligere ejere - Anders Christensen, Mourids Kolstrup
Fra ca. 1930 - Niels Jensen Birch
... derefter - Bent Bollerup Blach - han sælger samme år til Anton Krejbjerg
Fra 1993 - Eva og Mourids Rahbæk
Fra 2019 - Ejendomsselskabet Holmager ApS

Foto fra 2013