Fårborgvej

Nr. 9 – Damgaard

Luftfoto fra 1948

Udstykket fra Fårborggård i 1880´erne.
Købt af Kristian Kølmose i 1883 eller 1884.
1904: Hans Pedersen
1923: Julius L. Pedersen
1965: Hans L. Pedersen
Sælger til Helge Rasmussen i 1980´erne.
Helge bygger en ny gård op med fedesvineproduktion.
Stuehuset bebos af datter og svigersøn: Pia og Thomas Holmgaard Bak
Gården drives i dag under I/S Fårborggård.
2019: Helge Rasmussen

Luftfoto fra 1988

Foto fra 2013 – stuehuset

Foto fra 2013 – staldbygninger

Nr. 11 – Fårborggård

Luftfoto fra 1948

Gården er udstykket fra Damgaard i 1916 og hed oprindelig Grandly.
Bygget af Peder Lodahl Pedersen i 1923.
1970: Børge Lodahl
En kort tid ejet af Børge Vestergaard fra Højmark. Han boede ikke på gården.
1973: Lisbeth og Helge Rasmussen
2019: Claus Vang Nielsen og Anders Rasmussen
2022: Anders Rasnussen

Da der blev bygget nyt stuehus imellem Fårborggård og Granly, fik Helge navnet 
Fårborggård overført til gården og Granly-navnet udgik.  

Landbruget hedder i dag I/S Fårborggård og omfatter et areal der for 40-50 år siden 
udgjorde 27 selvstændig landbrug. Det omfatter desuden Vantinggaard i Spjald.

Landbruget omfatter i dag 6 produktionssteder.

Luftfoto fra 1988

Foto fra 2013

Foto fra 2013

Nr. 13

Luftfoto fra 1948

Udstykket fra Damgaard i 1916. 
Første ejer fra 1920: Chr. Hindhede
1945: Møller Kyndesen
Møller Kyndesen sælger til Helge Rasmussen først i 1980´erne
Helge skiller jorden fra
1989: Jens Grimstrup
2006: Kathrine Pedersen og Kim Magaard Larsen
Derefter igen Helge Rasmussen
Anders Rasmussen bor på ejendommen indtil 2019
2019 - Helge Rasmussen
Ved gården ligger sognets højeste punkt "Tophøj" - 86 meter ohf.

Foto fra 2013

Nr. 18

Luftfoto fra 1948

Udstykket fra Fårborggård i 1870 og ejet af Peder Henriksen
Fra 1887: Niels Chr. Pedersen og Else Stræde
Fra 1907: Peder Stræde Pedersen
Fra 1956: Aksel Stræde
Aksel Stræde sælger gården til Helge Rasmussen i 1980´erne
Gården er i dag nedrevet og jorden hører under I/S Fårborggård.

Luftfoto fra 1988

Nr. 20 – Tidl. Fårborggård

Foto – ukendt årstal

Luftfoto fra 1948

Gården  omtales i 1585 og er fæstegård under Brejninggaard i 1664.
Tidligere ejere:
Fra 1683: Chr. Hansen
Fra 1715: Jens Christensen
Fra 1741: Morten Mortensen og Ane Madsdatter
Fra 1777: Jens Mortensen og Maren Jensdatter
Fra 1802: Morten Jensen og Johanne Marie Pedersdatter
Fra 1848: Jens Berthel Mortensen og Ane Jensdatter
Ca. 1890: Cathrine og Jacob Jensen
Fra 1907: Selma og S. A. Kragh
Fra 1916: Udstykningsforeningen
Fra 1917: Hans Chr. Hansen
Fra 1952: Ellen og Gunnar Hansen
Fra 1985: Lisbeth og Helge Rasmussen
Fra 2019: Claus Vang Nielsen og Anders Rasmussen
Fra 2022: Anders Rasmusseb

Helge Rasmussen fjerner de gamle udhuse og bygger et stort maskinhus.
Stuehuset er i dag beboet af medarbejdere hos I/S Fårborggård
Fårborggård-navnet er i dag overført til nr. 11.
Næsten alt jord som i 1800- og først i 1900 tallet blev udstykket er i dag igen samlet under Fårborggård.

Luftfoto fra 1977

Luftfoto fra 1988

Foto fra 2013

Foto fra 2013