Holmgårde

Nr. 1

Luftfoto fra 1952

Fra ca. 1914 - Niels Nygaard
Fra 1951 - Lise og Karl Jørgensen
Nuværende ejer - Aage Hindhede
Jorden hører under "Gl. Hindhede" og bygningerne udlejes

Foto fra 2013

Holmgaard

Den gamle herregård Holmgaard ejede de fleste gårde i sognet og drev dem med fæstebønder. Ved udskiftningen i 1795 solgtes 45 gårde til selvejere. Holmgaard blev delt i to lige store gårde, Sdr. Holmgaard og Nr. Holmgaard.

Sdr. Holmgaard var ejet af Anders Pugflod og Niels Jensen i 1797. Niels Jensen beholdt Sdr. Holmgaard og Andres Pugflod beholdt Nr. Holmgaard.

Holmgaards historie kan læses i bogen Lem Sogn.

Nr. 2 – “Nr. Holmgaard”

Luftfoto fra 1952

Luftfoto fra 1961

I 1797 - Anders Pugflod
I 1809 - Johan Lassen
I 1819 - Anders Chr. Jensen
I 1824 - N. Strandbygaard - efter tvangsauktion
I 1838 - Knud Lassen
I 1862 - Anders Peder Jensen
Derefter Hans Højbjerg
I 1927 - Knud Kjærsgaard
I 1965 - Jens Jacob Kjærsgaard
I 2000 - Poul Kjærsgaard
Der er tilkøbt en del af jorden fra Sdr. Holmgaard
I dag er der en stor minkproduktion på gården.

Luftfoto fra 1988

Foto fra 2013

Foto fra 2019

Nr. 4 – “Hvide Hus”

Luftfoto fra 1948

Før 1948 er ejerforhold ukendt? Måske DSB?
I 1948 er behoeren Harry Jørgensen
I 1975 - Frits Rud Langvad
I 2000 - Jens Thordal Christensen
I 2019 - Jerrik Winther Johannesen
I 2022 - Lem Kjær Byg

Foto fra 2013

Nr. 6 – (gl. vogterhus)

Foto fra 2013

Hus vest for Nr. Holmgaard ved jernbanen. 
Har været beboet af Niels Andersen (Gammelgaard)
Fra 2000 (??) - Ole Frank Kastrup
Nuværende ejer - Lem Kjær Byg ApS

Nr. 8 -“Sdr. Holmgaard”

Luftfoto fra 1956

Luftfoto fra 1961

Fra 1797 - Niels Jensen
Derefter - Jens Nielsen og Maren Christiansdatter
Derefter - Niels Laurits Buch
Fra 1892 - Jens Stokholm Buch
Fra 1918 - Chr. Jepsen Christensen
Derefter - Jeppe Jørgensen
Derefter - hyppige ejerskifter
Før 1956 - Ejes gården af Niels Thuesen
Fra 1957 - Erik Thomsen, der inden salg af gården sælger jorden til Nr. Holmgaard og
           Gl. Hindhede
Fra 1993 - Ole Knudsen

Luftfoto fra 1988

Foto fra 2013

Foto fra 2013

Nr. 10

Foto fra 2013

Vogterhus ejet af DSB
Fra 1920 til ca. 1960 - Kathrine og Thomas Kjær Hansen
Fra 1970 - Sonja Malmgren Jensen
Fra 1972 - Hans Fr. M. Kristensen
Fra 1974 - Niels J. Graversen
Fra 1978 - Orla Frank Kastrup
Fra 1994 - Hans H. Lund Kristensen
Huset er i dag nedrevet, kun en garage står tilbage på grunden.

Foto fra 2017