Nygårdsvej

Hindhede

En af sognets rigtig gamle gårde, ejet af Peder Gyldenstjerne i 1585. Senere er den 
ejet af Dejbjerglund
Fæstebønder gennem tiden:
I 1585 - Niels og Chr. Jensen
I 1664 - Christen Christensen
I 1688 - Lauge Hansen
I 1705 - Hans Laugesen
I 1713 - Niels Christensen
I 1725 - Anders Pedersen, derefter sønnen Niels Pedersen
I 1791 - Jørgen Mikkelsen, der køber til selveje
Følgende ejer selv ejendommen:
I 1826 - Mikkel Jørgensen - i 1844 deler han gården i "Ny Hindhede" og "Gl. Hindhede". Mikkel Jørgensen (Hindhede) beholder begge gårde til sin død i 1848. Enken Ane, har 
begge gårde i nogle år.

Nr. 1 – Gl. Hindhede

Gammelt foto – ukendt årstal

I 1858 - Jens Mikkelsen (Hindhede) - Ane´s søn
I 1896 - Jacob Søndergaard Hindhede
I 1938 - Aage Hindhede (ejer fra 1948)
I 1969 - Aage og Niels Jacob Hindhede
I 1972 - Niels Jacob Hindhede
I 2000 - Aage Hindhede

Luftfoto fra 1956

Luftfoto fra 1977

Billede fra 2011

Nr. 3 – Korsdal

Luftfoto fra 1948

Fæstegård under Holmgaard
I 1705 boede her et ældre par, der kun havde 1 ko og 3 får.
I 1726 fæstebonde Chr. Juel
I 1741 beboet af enken Maren
Fra 1781-1790 - Peder Christensen og Mette Nielsdatter
Fra 1793 - Benjamin Gynther Nielsen - derefter Niels Jensen
I 1831 - Mads Benjaminsen
I 1888 - Jens Madsen 
I 1902 - Laurids Chr. Madsen
I 1912 - Bertel Nielsen
I 1941 - Maren Nielsen - enken efter Bertel
I 1968 - Karsten Nielsen
Nuværende ejer er datteren - Eva Korsdal Rahbek - gift med Mads Rahbek (Boling)
På nær maskinhus er alle bygninger nedrevet i 2016


Luftfoto fra 1981

Billede fra 2013

Foto fra 2019

Nr. 4

Luftfoto fra 1959

Huset er bygget i 1940´erne af forhv. brugsuddeler i Højmark, Niels Dejgaard
I 1969 - Knud Kjærsgaard
I 1994 - John Fjordvald Christensen
I 1996 - Rikke Strunge og Shlomo Mizrahi
I 2000 - Karen og Niels Jacob Hindhede - nuværende ejere.

Billede fra 2014

Nr. 5

Luftfoto fra 1952

Ejet af Anders Pedersen
Fra først i 50´erne - Niels Møller Pedersen
Fra 1959 - Svend Holk Lauridsen
Fra 1964 - Jens Midtiby Kirk
Fra 1965 - Ejgild Toft

Luftfoto fra 1981

Billede fra 2013

Nr. 7

Luftfoto fra 1948

Ejet af Otto Jensen og derefter af enken Anne M. Jensen
Fra 1960 - Harald Klemmensen
Fra 1997 - Bente Green Nanhsen og Aksel Gleerup Nanhsen
Fra 1999 - Rasmus Kinch Jensen

Luftfoto fra 1977

Billede fra 2013

Nr. 9

Luftfoto fra 1957

Ejendommen er udstykket fra Nr. Holmgaard og bygget i 1938 af Svend Aage Olsen
Fra 1955 Arne Pedersen Slot
Fra 1995 Bent Johannesen

Luftfoto fra 1988

Foto fra 2013

Nr. 10

Luftfoto fra 1948

Fra 1920 - Line og Mads Lambæk
Derefter - Maren og Jacob Hindhede
Fra 1974 - Ma og Aage Hindhede
Fra 1994 - Britta Bispeskov
Fra 1996 - John Arvad Nielsen
Fra 2007 - Lene Vang Jensen og Jesper Jensen
Fra 2010 - Christina Faurnais Wright

Luftfoto fra 1988

Foto fra 2013

Nr. 11 – ¨Vester Tredje¨ – Tredjehauge

                                   ¨Trediehave¨

 

Luftfoto fra 1952

Gammel gård der i 1624 var nævnt som tre ejendomme, deraf navnet ¨Tredjehauge¨
Historien om Tredie kan læses i bogen Lem Sogn side 58-61, men den er nævnt i 1446.
Rester af kalkmalerier i Højmark Kirke kan føres tilbage til gamle adelslægter på 
gården.
Den er i 1801 ejet af Joen Knudsen og Maren Andersdatter Pugflod
Fra 1818 - Jens Andersen Duedal, 
Derefter sønnen Anders Jensen og Ane Benjaminsdatter Gynther
Fra 1832 - Birgitte Madsdatter, enke efter Peder Kristensen, papirfabrikant i Ny Mølle
Fra 1837 - Niels Thomsen
Derefter - Knud Larsen
Fra 1862 - Lars Knudsen
Fra 1866 - Peder Sørensen
Fra 1868 - Niels Chr. Pedersen
Fra 1883 - Laurids Chr. Nielsen
Fra 1892 - Peder Provsgaard og Anders Andersen
Fra 1895 - Jens Peder Olesen
Fra 1907 - Chr. Rabjerg
Fra 1917 - Jacob Rindum
Fra 1929 - Arne og Ejnar Kirk Jensen
Fra 1935 - Ejnar Kirk
Fra 1969 - Jens Kirk
Fra 1993 - Thorkold Green
Nuværende ejer - Kim Gohr Nielsen, Velling
Der bor ingen på gården i dag. Staldene er udlejet til anden side. Stuehuset er ubeboet

Luftfoto fra 1981

Foto fra 2013

Foto fra 2013

Foto fra 2019

Nr. 12

Luftfoto fra 1948

I 1856 er gården ejet af Niels Andersen 
Fra 1903 - Anders Chr. Nielsen (Nygaard)
Fra 1930 - Søren Nygaard
Fra 1990 - Anette Visgaard og Hans Ove Jørgensen
Fra 2017 - Hans Ove Jørgensen

Luftfoto fra 1988

Foto fra 2013

Nr. 14 – Nygaard

Luftfoto fra 1948

Nygaard er nævnt i 1664, hvor den hører under Holmgaard. Fæstebonde er Jens Jensen
Fra 1688 - Morten Jensen
Fra 1699 - Morten og Niels Jensen
Fra 1741 - Niels Nielsen og Niels Jespersen
Det ser ud til at de har delt gården i 1743, men er senere samlet igen. Se Lem Sogns 
historie, side 328-329.
Fra 1869 - Niels Andersen
Fra 1880 - Jens Nielsen og Anders Chr. Nielsen
Fra 1883 - Jens Nielsen (Nygaard)
Fra 1923 - Anton Nygaard
Fra 1950´erne - Jens og Chr. Nygaard
Fra 1991 - Maja og Anker Krejbjerg

Luftfoto fra 1961

Luftfoto fra 1988

Nr. 16

Luftfoto fra 1956

Ejendommen er ejet af Mogens Christensen i 1853, derefter sønnen Thomas Chr. Mogensen, som blev 104 år gammel.
Fra 1920 - Thomas Olsen, efter hans død drev enken gården i nogle år.
Fra 1957 - Søren Olsen, søn af Thomas
Fra 1991 - Jens Nygaard - Jens fjernede de gamle bygninger og byggede et nyt hus
Fra 2013 - Torben Bækdal Galsgaard, Velling

Luftfoto fra 1977

I fobindelse med nedrivning afholdt CF brandøvelse

Foto fra 2013

Nr. 18

Luftfoto fra 1952

Tidligere ejere: Jørgen Hansen, John Ovesen, 
Fra 1948 - Niels Agerbo
Fra 1952 - Anders Jensen Pedersen
Fra 1963 - Ejnar Sørensen
Fra 1985 - Ejnar Korsdal Nielsen

Luftfoto fra 1988

Foto fra 2013

Nr. 20

Luftfoto fra 1957

Bygget ca. 1900 af H.C. Hansen
Fra 1920 - Niels Olesen
Fra 1953 - Albert J. Larsen
Fra 1999 - Anne Kristine Larsen (enken)
nuværende ejer - Ole Sinkbæk Andreasen

Luftfoto fra 1988

Foto fra 2013

Foto fra 2013

Nr. 22

Luftfoto fra 1948

Ejet i 1838 af Niels Jensen
Fra 1861 - Mads Christensen
Fra 1868 - Jens Peder Christensen
Fra 1874 - Peder Kjær Nielsen
Fra 1989 - Henrik Nielsen
Fra 1940 - Aksel Nielsen
Fra 1996 - Mette Nielsen (enken)
Fra 2002 - Vagn Steengaard Jensen 
Derefter - Sonja Steensgaard Svendsen og John Allan Asferg Svendsen
Fra 2011 - Susanne Christensen og Henrik Olesen

Luftfoto fra 1961

foto fra 2013

Nr. 24

Luftfoto fra 1948

Fra 1844 - Jens Chr. Christensen
Fra 1881 - Jacob Pedersen Smed
Fra 1901 - Jens Pedersen Smed
Fra 1959 - Henning Højmark Christensen
Fra 1999 - Vagn Steengaard Jensen
Fra 2000 - Elisabeth Nygaard Jensen og Steen Jensen
Fra 2013 - Erik Skipper Pedersen

Luftfoto fra 1961

Foto fra 2013

Foto fra 2013