Nygårdsvej

Hindhede

En af sognets rigtig gamle gårde, ejet af Peder Gyldenstjerne i 1585. Senere er den 
ejet af Dejbjerglund
Fæstebønder gennem tiden:
I 1585 - Niels og Chr. Jensen
I 1664 - Christen Christensen
I 1688 - Lauge Hansen
I 1705 - Hans Laugesen
I 1713 - Niels Christensen
I 1725 - Anders Pedersen, derefter sønnen Niels Pedersen
I 1791 - Jørgen Mikkelsen, der køber til selveje
Følgende ejer selv ejendommen:
I 1826 - Mikkel Jørgensen - i 1844 deler han gården i "Ny Hindhede" og "Gl. Hindhede". Mikkel Jørgensen (Hindhede) beholder begge gårde til sin død i 1848. Enken Ane, har 
begge gårde i nogle år.

Nr. 1 – Gl. Hindhede

Gammelt foto – ukendt årstal

I 1858 - Jens Mikkelsen (Hindhede) - Ane´s søn
I 1896 - Jacob Søndergaard Hindhede
I 1938 - Aage Hindhede (ejer fra 1948)
I 1969 - Aage og Niels Jacob Hindhede
I 1972 - Niels Jacob Hindhede
I 2000 - Aage Hindhede
I 2022 - Kim Gohr Nielsen

Luftfoto fra 1956

Luftfoto fra 1977

Billede fra 2011

Nr. 3 – Korsdal

Luftfoto fra 1948

Fæstegård under Holmgaard
I 1705 boede her et ældre par, der kun havde 1 ko og 3 får.
I 1726 fæstebonde Chr. Juel
I 1741 beboet af enken Maren
Fra 1781-1790 - Peder Christensen og Mette Nielsdatter
Fra 1793 - Benjamin Gynther Nielsen - derefter Niels Jensen
I 1831 - Mads Benjaminsen
I 1888 - Jens Madsen 
I 1902 - Laurids Chr. Madsen
I 1912 - Bertel Nielsen
I 1941 - Maren Nielsen - enken efter Bertel
I 1968 - Karsten Nielsen
Nuværende ejer er datteren - Eva Korsdal Rahbek - gift med Mads Rahbek (Boling)
På nær maskinhus er alle bygninger nedrevet i 2016


Luftfoto fra 1981

Billede fra 2013

Foto fra 2019

Nr. 4

Luftfoto fra 1959

Huset er bygget i 1940´erne af forhv. brugsuddeler i Højmark, Niels Dejgaard
I 1969 - Knud Kjærsgaard
I 1994 - John Fjordvald Christensen
I 1996 - Rikke Strunge og Shlomo Mizrahi
I 2000 - Karen og Niels Jacob Hindhede - nuværende ejere.

Billede fra 2014

Nr. 5

Luftfoto fra 1952

Ejet af Anders Pedersen
Fra først i 50´erne - Niels Møller Pedersen
Fra 1959 - Svend Holk Lauridsen
Fra 1964 - Jens Midtiby Kirk
Fra 1965 - Ejgild Toft
Fra 2023 - Carsten Rahbæk

Luftfoto fra 1981

Billede fra 2013

Nr. 7

Luftfoto fra 1948

Ejet af Otto Jensen og derefter af enken Anne M. Jensen
Fra 1960 - Harald Klemmensen
Fra 1997 - Bente Green Nanhsen og Aksel Gleerup Nanhsen
Fra 1999 - Rasmus Kinch Jensen

Luftfoto fra 1977

Billede fra 2013

Nr. 9

Luftfoto fra 1957

Ejendommen er udstykket fra Nr. Holmgaard og bygget i 1938 af Svend Aage Olsen
Fra 1955 Arne Pedersen Slot
Fra 1995 Bent Johannesen
Fra 2022 Gretha Jacobsen

Luftfoto fra 1988

Foto fra 2013

Nr. 10

Luftfoto fra 1948

Fra 1920 - Line og Mads Lambæk
Derefter - Maren og Jacob Hindhede
Fra 1974 - Ma og Aage Hindhede
Fra 1994 - Britta Bispeskov
Fra 1996 - John Arvad Nielsen
Fra 2007 - Lene Vang Jensen og Jesper Jensen
Fra 2010 - Christina Faurnais Wright

Luftfoto fra 1988

Foto fra 2013

Nr. 11 – ¨Vester Tredje¨ – Tredjehauge

                                   ¨Trediehave¨

Luftfoto fra 1952

Gammel gård der i 1624 var nævnt som tre ejendomme, deraf navnet ¨Tredjehauge¨
Historien om Tredie kan læses i bogen Lem Sogn side 58-61, men den er nævnt i 1446.
Rester af kalkmalerier i Højmark Kirke kan føres tilbage til gamle adelslægter på 
gården.
Den er i 1801 ejet af Joen Knudsen og Maren Andersdatter Pugflod
Fra 1818 - Jens Andersen Duedal, 
Derefter sønnen Anders Jensen og Ane Benjaminsdatter Gynther
Fra 1832 - Birgitte Madsdatter, enke efter Peder Kristensen, papirfabrikant i Ny Mølle
Fra 1837 - Niels Thomsen
Derefter - Knud Larsen
Fra 1862 - Lars Knudsen
Fra 1866 - Peder Sørensen
Fra 1868 - Niels Chr. Pedersen
Fra 1883 - Laurids Chr. Nielsen
Fra 1892 - Peder Provsgaard og Anders Andersen
Fra 1895 - Jens Peder Olesen
Fra 1907 - Chr. Rabjerg
Fra 1917 - Jacob Rindum
Fra 1929 - Arne og Ejnar Kirk Jensen
Fra 1935 - Ejnar Kirk
Fra 1969 - Jens Kirk
Fra 1993 - Thorkold Green
Nuværende ejer - Kim Gohr Nielsen, Velling
Der bor ingen på gården i dag. Staldene er udlejet til anden side. Stuehuset er ubeboet

Luftfoto fra 1981

Foto fra 2013

Foto fra 2013

Foto fra 2019

Nr. 12

Luftfoto fra 1948

I 1856 er gården ejet af Niels Andersen 
Fra 1903 - Anders Chr. Nielsen (Nygaard)
Fra 1930 - Søren Nygaard
Fra 1990 - Anette Visgaard og Hans Ove Jørgensen
Fra 2017 - Hans Ove Jørgensen

Luftfoto fra 1988

Foto fra 2013

Nr. 14 – Nygaard

Luftfoto fra 1948

Nygaard er nævnt i 1664, hvor den hører under Holmgaard. Fæstebonde er Jens Jensen
Fra 1688 - Morten Jensen
Fra 1699 - Morten og Niels Jensen
Fra 1741 - Niels Nielsen og Niels Jespersen
Det ser ud til at de har delt gården i 1743, men er senere samlet igen. Se Lem Sogns 
historie, side 328-329.
Fra 1869 - Niels Andersen
Fra 1880 - Jens Nielsen og Anders Chr. Nielsen
Fra 1883 - Jens Nielsen (Nygaard)
Fra 1923 - Anton Nygaard
Fra 1950´erne - Jens og Chr. Nygaard
Fra 1991 - Maja og Anker Krejbjerg

Luftfoto fra 1961

Luftfoto fra 1988

Nr. 16

Luftfoto fra 1956

Ejendommen er ejet af Mogens Christensen i 1853, derefter sønnen Thomas Chr. Mogensen, som blev 104 år gammel.
Fra 1920 - Thomas Olsen, efter hans død drev enken gården i nogle år.
Fra 1957 - Søren Olsen, søn af Thomas
Fra 1991 - Jens Nygaard - Jens fjernede de gamle bygninger og byggede et nyt hus
Fra 2013 - Torben Bækdal Galsgaard, Velling

Luftfoto fra 1977

I fobindelse med nedrivning afholdt CF brandøvelse

Foto fra 2013

Nr. 18

Luftfoto fra 1952

Tidligere ejere: Jørgen Hansen, John Ovesen, 
Fra 1948 - Niels Agerbo
Fra 1952 - Anders Jensen Pedersen
Fra 1963 - Ejnar Sørensen
Fra 1985 - Ejnar Korsdal Nielsen

Luftfoto fra 1988

Foto fra 2013

Nr. 20

Luftfoto fra 1957

Bygget ca. 1900 af H.C. Hansen
Fra 1920 - Niels Olesen
Fra 1953 - Albert J. Larsen
Fra 1999 - Anne Kristine Larsen (enken)
nuværende ejer - Ole Sinkbæk Andreasen

Luftfoto fra 1988

Foto fra 2013

Foto fra 2013

Nr. 22

Luftfoto fra 1948

Ejet i 1838 af Niels Jensen
Fra 1861 - Mads Christensen
Fra 1868 - Jens Peder Christensen
Fra 1874 - Peder Kjær Nielsen
Fra 1989 - Henrik Nielsen
Fra 1940 - Aksel Nielsen
Fra 1996 - Mette Nielsen (enken)
Fra 2002 - Vagn Steengaard Jensen 
Derefter - Sonja Steensgaard Svendsen og John Allan Asferg Svendsen
Fra 2011 - Susanne Christensen og Henrik Olesen

Luftfoto fra 1961

foto fra 2013

Nr. 24

Luftfoto fra 1948

Fra 1844 - Jens Chr. Christensen
Fra 1881 - Jacob Pedersen Smed
Fra 1901 - Jens Pedersen Smed
Fra 1959 - Henning Højmark Christensen
Fra 1999 - Vagn Steengaard Jensen
Fra 2000 - Elisabeth Nygaard Jensen og Steen Jensen
Fra 2013 - Erik Skipper Pedersen

Luftfoto fra 1961

Foto fra 2013

Foto fra 2013