Samlinger

Agerbo
Niels
Højmark

Afleverings nr. og afleveringens indhold.

64.
a. Hørskætte fra 1814.

—————————————————————————————————————————
Agerskov
Kirsten
Velling

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
Afleveringen har ingen nr. og er ikke ført i indskrivningsbog.

Gl.billeder fra Højmark i 20-erne taget af Kirsten Agerskovs far, Holger Fensvig tidl. Lærer i Højmark. ( Billederne ligger i arkivkasse mrkt.gl.fotos).
Er også affotograferet og sat i ringbind mrkt.Kirsten Agerskov Fensvig.

—————————————————————————————————————————

Agerskov
Jens
Velling Kirkeby 38.

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
Arkivalier vedr. Jens Agerskovs bedstefar, Lars Agerskov, som var som var lærer i Højmark i mange år.
129.
a. 9 stk.eksamensbeviser, kaldsbreve og anbefalinger.
b. I læg: ( vedr.udnævnelse til Dannebrogsmand, levnedsbeskrivelser, samt audiens).
c. I læg: Fra jubilæums og afskedsfest.
d. I læg: Nekrologer.
e. Billeder: Familien ved Højmark skole (2 stk.) – Lars Agerskov (4 stk.) , hans børn på et billede med navne bag på.

————————————————————————————————————————–

Alderdomshjemmet
Adelvej 37
Afleveret af Lissi Bøggild, Øster Lem

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
97.
a. Toiletstol ( stammer muligvis fra fattiggården, hvor Trine Tagmose som den første beboer flyttede ind den 12. december 1881, medbringende bl.a. et Natskrin.
b. Spytbakke.
c. Potte.
d. Hakkekniv og hakkebræt.
e. Kontrabøger, regnskaber m.m..
231.
a. Salmebøger (2 stk.1860 og 1897)
b. Bibel (1880)
c. 1 stk.kasket.
d. 3 sorte kyser.
e. En hatteæske.
f. Billeder af Christian den 10. og dronning Alexandrine.
g. 2 stk. billedalbum med nyere billeder fra Alderdomshjemmet.
h. 1 stk.”Amerikanerur”.
i. Høvle gl.2 stk.
j. En kagedåse.
k. 4 forskellige billeder af Højmark kirke.
l. 1 stk. koloreret billede af Alderdomshjemmet.
m. 1 stk.ældre luftfoto af Alderdomshjemmet.
n. En stor krukke.
o. Kagespole til klejner. Rasper til nødder.
p. Husholdningsvægt (lavet på ”Vestas” i Lem).
q. Blæksuger.

—————————————————————————————————————————

Andbæk
Olivia
Hindhedevej 6

Bemrk.: Gården Andbæks skøder m.m. gennem næsten 200 år. Registreret af Alfred Kaae i 1962 som forarbejde til bogen ”Lem sogn”.
Afleverings nr. og afleveringens indhold.
144.
a. Skøder og arkivalier (22 numre).
b. Kaaes oversigt (5 sider).
Følgende afleveringer til Arkivet i Lem St., som de har givet videre til arkivet i Højmark. Ligger i arkivkasse nr.159b.
Bog: Gammel regne og matematikbog skrevet af Hans Peder Thomsen i 1825.
Bog: ”Veterinærvidenskaben” håndskrevet af Peter Th.Andbæk.

———————————————————————————————————————-

Andersen
Alice og Erik
Engholmvej1, Vestersognet – nuværende adr.Mågevej 5, Ringkøbing

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
7.
a. Blade: Skole og Samfund 5.årg. (april 1901-marts 1902)
Ugeblad for opdragelse, undervisning og almen oplysning.
b Gl.el-sikring med ”Stoffer” Kristensens navn på.
219.
a. Samling af gamle køkkenting (hovedsagelig blå emalje).
b. Lærekontrakt
I rød mappe – arkivkasse nr.54.
c. Papirer fra skifteretten til Astrid Andersen – tidl.Engholmvej 1
d. Sprøjtebevis til Jens Peder Andersen, Engholmvej 1.
e. Astrid og Jens Peder Andersens dåbs og vielsesattest.
f. Nekrolog over Astrid Andersen.
g. Lejekontrakt vedr.Astrid Andersens lejebolig Godthåbsvej, Ringkøbing.
h. Boopgørelse fra skifteretten vedr.Astrid Andersens bo.
I arkivkasse nr.54.
i. Betinget skøde vedr.ejendommen Engholmvej 1 til Jens Peder Andersen.
j. Overdragelsespantebrev fra Jens P.Andersen til søn Erik Andersen Engholmvej 1.
k. Maskinsynsbog + kontrolbog for skorstensfejning.
l. Avisudklip om Th.Mogensens 100 års fødselsdag.
m. Forside af konfirmationstelegram – motiv ”Højmark gamle skole”.
n. Gl.bryllupstelegram til Marie og Jens P.Jacobsen, Engholmvej 4.
o. 2 gl.fotos af Marie Jacobsen, Engholmvej 4 og sønnen Kristian.
Indholdsfortegnelse ligger i arkivkassen.
19/3-08 3 stk. legetøj lavet af Erik i sløjdtimen i Højmark skole.

———————————————————————————————————————–

Andersen
Harald
Muldbjerg Byvej.
Afleverings nr. og afleveringens indhold
177.
a. Trætænder til tandhjul (fra Muldbjerg mølle).
b. Lydbånd optaget af Benny Boysen – bl. a. vedr.Muldbjerg mølle.

————————————————————————————————————————-

Andersen
Marie
Lambækvej 10 (tidl.sygeplejerske i Højmark)

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
166.
a. Diverse sjældne avisudklip (i arkivkasse nr.65)
Andersen
Mie
Lambækvej 31 (tidl.”Hedegården”)

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
150.
Ved 50-års jubilæet for Lings gymnastik i 1934 havde Vallekilde højskole besøg af en af pionererne, Sally Høgstrøm,Sverige.
a Billeder og beskrivelse fra dette besøg (3 stk.) ved ikke hvor de er?
b Madam Mangors kogebog.
Andersen
Anna Gintberg og Erik
Adelvej 59

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
170.
a. Videofilm ”Lejrskole i Sønderjylland ca.1970 for Højmark skole”
(Sat på DVD også)
Afleveringer af Anna den 10/6-2011. ( lægges i Arkivkasse nr. 87)
Kommunebudget i Sdr. Lem 1966.
Illegalt blad fra 7. marts 1945.
Beretning fra en modstandsmand, vistnok i Ringkøbing.
Niels Peder Degnbols legatfundats.
Gl. varehuskatalog (Varehuset Gloria A/S 1912).
Elevberetninger fra 7.klasse i Højmark på tur til Sønderjylland og Sydslesvig.
Gymnasternes indtogsmarch af Svend Bendtsen.
Gl. svinekort og rationeringskort til oliekager. + ernæringskort fra 1920.
Levnedsbeskrivelse af John Pedersen Stampe (veteran fra 1864 og Danebrogsmand).
Digt af I.C. Christensen skrevet dagen før hans død i 1930.
Sdr. Lem kommunes regnskab 1964-65.
Gamle avissider fra 1898 (meget skrøbelige!).+ artikel om I.C. Christensens julenat i sneen ved Sdr. Omme. + avisartikler om Kaj Munk fra 25 årsdagen for hans død + avis om mordet på Kennedy i 1963.
Avisudklip fra Højmark første skoledag i børnehaveklassen 1985.
Spørgsmål og svar til Peder Thomsen, Andbæk og bevilling til erindringsmedalje (deltog i krigen 1848).
Avisreferat fra indvielse af den nye skole i 1952.
Levnedsbeskrivelse af Niels Willumsen, Andbæk (veteran fra krigen 1864).
Liste over deltagere fra Sdr. Lem sogn i krigen 1864.
Sang til en lærer fra ”Peders Morder”
En skoleleders sang.
Tegninger af Anne Marie Hindhede (forslag til kulturcenter i Højmark).
Karen Marie Overgård Pedersens tegning (skoleskema) Skrøbelig papir!
Krigsdagbog fra ”Sorø Amtstidende”
Brev fra Alderdomshjemmets beboere i Højmark til slagtermester Brink, Lem.
Svarbrev fra Slagter Brink til beboerne på Alderdomshjemmet i Højmark
I arkivkasse nr. 88.
”Jyllandsposten” 5. maj 1945.
”Ringkøbing Amts Dagblad” fra 16/9-1988 med artikler ”Rundt om Højmark”.
Avisartikel: murermester Steen Graversgård reparerer Indgangsportalen ved kirken.
Våbenstilstandsbetingelserne fra 1. verdenskrig.
Gamle skrivepenne og trækpapir.
Pose med gamle tyske pengesedler fra inflationen, hvor værdien var i milliarder.
Aksel Nielsens våbentilladelse til karabin, som han havde fra modstandbevægelsens tid.

Arkivet/v.Henry Green side 1.
Afleverings nr. og afleveringens indhold.
112.
a. Hartkornsspecifikation 1788 (3 stk.)
b. Specifikation over Holmgård gods 1788 (3 stk.)
c. ” over Tiende 1824 (4 stk.)
d. ” over ” Degnen 1857 (5 stk.)
e. ” over Hartkorn 1863 (11 stk.)
f. Erindringer: Bukholt. S.Bendtsen –Graversen ,Rindom, Toft
g. Katalog over løsøreauktion , Esmarck.
h. Aftægtskontrakt for Chr.Frederik Esmarck
i. Skøde vedr. J.P.Evald og Søren Christensen.
j. Realregister , B80 A-S-P 86 Kopi hos Henry Green.
k. Uddrag af sognerådsprotokol 1850-1928.
l. Uddrag af skolekommissionsprotokol 1862-1902
m. Uddrag sogneråd 1913-1962
n. Niels Peder Degnbols legat
o. Bønskrift fra Chr.jensen.
p. Tørveagning til Rydbjerg.
q. Oversvømmelse (kronik).
r. Skibssætning i Johs Haugårds have.
s. Niels Laurids Buchs regnskab.
Aflev. Uden nr.
Sang af Ole Christensen (Smed) fra fangenskab i Tyskland 1864.
Artikel om Laura Skrumsager (f.Buch)
Artikel om Jens Stokholm Buch`s 100 års dag 1946 + nekrologer over samme.
Arkivet/ v. Henry Green side 2.
Fortsat fra side 1
112.
t. Skøder: Villads Knudsen, Anders Graversen, Iver Pedersen.
Peder Kjær Nielsen, Forsamlingshus.
u. Kærlighedshistorie og dagbog fra Brejning.
v. Kopi fra museet: Fund i Højmark.
x. Klaptoft i Velling
y. Berg i Holstebro.
z. Indskudsbevis.
æ. Ejerrække i ”Smalhale” Ø.Lem (se nr.62 Lizzy Bøggild).
Ø. Kunststrikning.
Å. Noder:Gymnasters indmarch.
Lydbånd uden nr.
De gamle i Lem fortæller.
Frihedsbudskabet 1945 + radioudsendelser maj 45.
Karen og Johs.Green fortæller.
Jens Peder Stokholm fortæller.
Frida Nygård fortæller.
Andreas Rindom,Bratbjerg ,Hee fortæller 16/3.1995.
Kristian Nielsen, Kolstrup fortæller.

——————————————————————————————————————————————

Andersen
Anna Gintberg og Erik Andersen
Adelvej 59.

Afleverings nr. og indhold.
170.
Afleveringer den 10/6-2011.
Bøger der sættes i reol i arkivrum:
2 stk. gamle danske ordbøger.
Den Vest-og Sønderjyske kreditforening 100 år 1960.
H.P. Hansen: ”Kloge folk” bind 2.
Gl. læsebog ”Myrebogen”.
”Arvesølv” sange for børn og unge.
Aandelige sange –gl. sangbog.
Ole Bole læsebog fra 1989.
Bog ”Et folk kom i skole” om skolevæsenet gennem tiderne.
Billeder originale.
3. eller 4. klasse 1960 f. 1949-50
Skoleklasse f. ca. 1950 + skoleklasse f. ca. 1956 + skoleklasse f. 1950-51.
Billede af 25 års skolejubilarer ca. 1983.
Billede Lærerstaben 1980.
Gymnastikbillede fra gymnastikforeningsjubilæum 1932 (50 år).
5 stk. fra gymnastikopvisning 1956 i Højmark.
Luftfoto af den gamle og den nye skole før 1965.
Billede et karlehold ca. 1945 eller 46.
Billeder af Skoleklasse klædt i gamle dragter i anledning af forsamlingshusets 100 års jubilæum.
Ugeskemaplan for Højmark skole.
Model af gl. svingplov lavet af smed Åge Andreasen og skænket til lærer Erik Andersen.

——————————————————————————————————————————————

Biblioteket
Højmark

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
175.
a. Videofilm: Gymnastikforeningens 75 års jubilæum.
244.
a. Protokoller, 7 stk.fra Højmark Gymnastikforening.
b. Protokoller: 3 stk.fra Lem Kontrolforening.
c. Protokoller: 1 stk.fra Lem Venstreforening.
d. Protokoller: 3 stk.fra Sognebogsamlingen.
e. Protokoller: 1 stk.fra Højmark Boldklub.
f. Protokol angående anlæggelse af sportsplads med forskellige papirer og bankbøger.
g. Kommunionsbog for Sønder Lem 1 stk.(påbeg.1910).
h. Friunderstøttelseskasse for Sdr.Lem-Ølstrup for året 1866 1 stk..
i. Protokol: 1 stk.for Velgørenhedsforening.
j. Tillysningsbog for Sdr.Lem Kirke (Højmark).

——————————————————————————————————————————–

Barbesgård
Svend Åge
Kroghusvej 23

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
164. Videobånd:
a. ”De tre skalke”
b. ”En søndag på Amager”.
c. ”Oklahoma”.
d. Protokol for Højmark møllelaug.
e. Ringbind med tilbud,kort m.m. om møller.

——————————————————————————————————————————————

Bendtsen
Mads
Ørbækvej
Gislev.

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
108.
Svend Bendtsens efterladenskaber som sønnen Mads Bendtsen har ønsket at skænke sognet, hvor hans far havde sin mandomsgerning.
a. Højmark skole (indrammet) indk.1987 1 stk.
b. Kong Christian den X og Dr.Alexandrine (indrammet) 2 stk.
c. Jul.Blicher: Vestjydske billeder.
122.
a. Halmkurv lavet af Svend Bendtsen.
b. Hansson-maleri af Svend Bendtsen.
Uden for nr.:
Udskåret gæstebog med indlagt noder: Gymnasternes indtogsmarch af Svend Bendtsen (ligger på reol i arkivrummet).

——————————————————————————————————————————————-
Bendtsen
Asta og Morten
Korsvad 1
Bemrk.
Fra Magny Kaspersen: Gymnasternes indtogsmarch komponeret af Svend Bendtsen.

Lem St.lokalhistoriske arkiv fik fra Morten Bendtsen Lem St. El-værks medlemsprotokol på betingelse af at Arkivet her fik Kvægavlsforeningens protokol.
Afleverings nr. og afleveringens indhold.
84.
a. Blad om kunststrikning (fra Asta)
124.
a. Gymnasternes indtogsmarch.
158.
a. Sdr.Lem Kvægavlsforenings forhandlingsprotokol.
b. Forskellige avisudklip (se udklip 1992).
c. 2 album med billeder + en del løse billeder, mest gymnastikbilleder.
d. Hæfte fra rep.holdets U.S.A. tur 1977.
e. Tørvespade til hedetørv.
f. Luftfoto af Forsamlingshus og hal.
g. Billede af Hans Greens hus (Korsvad 1).
h. Lille billedalbum med billeder fra forskellige fester (bl.a.Ejnar Kirks sølvbryllup – fest for Maja Grimstrup.

——————————————————————————————————————————————-
Brugsen, Højmark
v/Ingeborg Pedersen.

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
181.
a. Håndbog for Brugsforeninger 1901.
b. Ægkvitteringsbog.
c. Oliedunk gl. vistnok brugt til at blande benzin og olie til to-taktsbenzin..
afleveret af Ingeborg P. fra den nu lukkede brugsf.
Stempler 6 stk.
Luftfoto af Brugsforening og mejeri fra 50-erne.
Dirigentklokke skænket af FDB i anledning af brugsens 70 års jubilæum.
Bog med navne.
Revisionsprotokol.
Mappe med diverse håndværkerregninger – uddeler og lærlingekontrakter + diverse andre papirer vedr. brugsen.

————————————————————————————————————————————-

Afleveret af Marie Jensen, Kernevej 15 i 2010.
181b Forhandlingsprotokol Højmark Brugsforening fra dec. 1965 til jan. 1990.
Do. Do. Fra okt. 1993 til dec. 2000
Sidste protokol start 2001 til brugsens lukning den 31/7-2008.
Desuden en forhandlingsprotokol fra kredsforeningen

———————————————————————————————————————

Anders Bonde
Hjortmosevej 4, No.

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
224.
a. Efterladte notater fra redaktør Hans Graversen, Skjern.
Bukholt
Anton
Tidl.Bjergvej 1.
Afleverings nr. og afleveringens indhold.
137.
a. Kværn gl.(forsynet med rekonstruktion af stel).
Bukholt
Else
Udsigten 4

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
152.
a. Bog: ”I den elvte time” Hans Graversens delvise autentiske roman med udgangspunkt i Lem.
b. Skudsmålsbog.
c. Katekismus.
Bukholt
Kristian
Adelvej 35.

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
Aflevering fra Højmark El-værk og Højmark Sangforening.
93.
a. Regnskabs-og forhandlingsprotokoller for Højmark El-værk (4 stk.)
b. ” ” for Lem Sangforening ( 1 stk.)
c. ” ” for Højmark Sangforening ( 3 stk.)
d. Vridemaskine.
210.
a. 3 skrifter forfattet af Søren Thomsen (født Ø.Lemvej 1).
Bukholt
Karen og Jens
Tidl.”Nybjerg” Bjergvej 1

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
85.
a. Hakkekniv (persillehakker)
86.
a. Skole.- gymnastik og præstebilleder.
b. Hestemønstring (billede 1.stk.)
87.
a. Psalmabog (Ane Jensdatter Hindhedes).
91.
a. Udtog fra Søren Lambæk sen. slægtsbog+forskellige udklip.
114.
a. Erindringer af Jens Bukholt ”Engene som jeg husker dem” og ”Opdyrkning af Lem Østerhede”
Bech
Arnold
Kirkevænget 2, Lem

Afleverings nr. og afleveringens indhold
237.
a. Hardsyssel Årbog årg.1939-44-45-46-50
b. Bog: ”Den politiske modstand under besættelsen” af Oluf Pedersen.

Bundgård
Villy
Født i Gl.Mølle,Nørbyvej
Nu bosat i Canada.

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
135.
a. Samling af udstoppede fugle og enkelte smådyr (ca.80 stk., nu anbragt i skolen).
b. Dåseåbner.

Bøggild
Lizzi og Lars
Øste Lemvej 11
Afleverings nr. og afleveringens indhold.
112.
a. Ejerrække og kopi af skøde for gården ”Smalhale” Ø.Lemvej 11.

Bukholt
Erik
Attenagervej 9
Ølstrup

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
262
a. Forskellige billeder.
b. Brændejern til mærkning af kreaturer.
Afleveret nov. 2008.
Billede i ramme. ”Ny Bjerg gl. foto.
Billede i ramme: ”Gammelgård, Nørbyvej 10. Gl. foto
Billede i ramme: Jens Bukholt sen. – Poul Vejse, Ø. Lem – Stokholm Buch, Sdr. Holmgård på heste til marked i Ringkøbing.
Billede i ramme: Karen Bukholt (f. Lambæk) som 15 årig.

CD-Rom i arkivet.

Indhold
Cd-er uden nr.
MPEG .filer kun til PC.
a. Nedrivning af silotårn og gl.tørreri på Højmark Foderstof i 1999.
b. Jubilæumsbilleder med tekst fra Gymnastikforeningens 100 års jubilæum 1982 + lysbilleder sat i Word dokument. Billederne blev fremvist af Kristian Søndergård ved jubilæet.
c. Kirkebøger 1837-91 (fødte i sognet og viede) i Works-mappe.

d. Konfirmandbilleder i Word dokoment (ikke hele samlingen endnu)

e. Scannet gl.billeder fra Erik Bukholt (mappe i dokumenter)

f. Scannet Gl annoncer fra aviser fra sidst i 20-erne.

g. Scannet Jens Tofts luftfotos fra dias af gårde i sognet.

h. Scannet billeder fra Brugsens 100 års jubilæum (mappe Brugsen).

i. Højmark Brugsforening 100 år Videooptagelse fra receptionen.
Casper
Pia
Lærkevej 8,Lem

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
172.
a. Videofilm: Bygning af Lem skoles legeplads.
Christensen
Claus
Røgindvej 20
Lem

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
160.
a. Lerduekaster.
b. Mørklægningsgardin (brugt under 2.verdenskrig).
Clemmensen
Lone
Nygårdsvej 7

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
132.
a. Porcelænsafbryder (gl.)
b. Smørkærne.
c. Kødhakker.
d. Skrivelser vedr. Lone Clemmensens far Otto Jensens udnævnelse til skorstensfejer. (i kasse nr.32).
Bukholt
Ruth
Hindhedevej

Afleverings nr. og afleveringens indhold:

269.
Fotomappe, har tilhørt Sine Rindom. Niels Lund familien i Lambæk + diverse andre billeder.
Brokholm Hanne
Karsbækvej 18
Afleverings nr. og afleveringens indhold.

…………………………………………………………
274.
Afleveret nov. 2013.
Billeder af håndboldhold i ringbind i reol
Mappe med udklip og billeder + håndboldresultater i kasse nr. 90

Arkivet Lem St. v/ Kurt Tolsøe

Aflev. Nr. og indhold:

261
Gamle lejlighedssange fra fester ved mejeriet og El- værket.
Noget om en Niels Hollænder Pedersen

Dalgård
Grethe
Tidl.Lambækvej 34.

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
198.
a. Regnskabsbog for Sangforeningen.

Degnbol
Jens
Korsvad 1
Højmark

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
Uden nr.
a. Myremalm (2 stk.)
b. Kohaleholder.
55.
a. Bor (jordfund).
56.
a. Ring til stenslåning.
57.
a. Hølè med vifte.
58.
a. Krat (ubrugt,købt hos Købm.Bjerrum omkr.1965).
59.
a. Tørvespade til hedetørv (fra Hans Green, tidl.graver i Højmark)
60.
a. Træskobeslag (fra Hans Green).
Nr. 59 og 60 samlet af Peder Degnbol.
65.
a. Hedetørv opgravet omkr.1923,brugt som isolering i hønsehus.
b. Æltetørv (fra ”Bjerglide Ø.Lemvej 3).
c. Mergelhakke.
d. Kasse med forskellige bøger (vist uden nr.).
99.
a. Tordensten (fra Jens Peder Henriksen)
100.
a. Gl. Aktier fra Ringkøbing Bank.
119.
a. Drænrør 1½ tommer 8 kantet importeret fra England ca.1880 af P.Sørensen (mrk.ad.1)
b. Skærvestykker fundet i bunden af grav A 105, sandsynligvis afslag fra kvadre.
c. Brandhage fra Kirken.
d. Medalje fra Ringkøbing Marchforening
e. Kontrabog fra Højmark Brugsforening for Kristian Bukholt fundet på ”Bjerglide” Ø.Lemvej 3 Klausul på denne bog.
f. Tand til sæddækker (en harve man brugte til at dække kornet med, dengang man såede kornet med hånd.
g. Tand til Spidsharve.

Degnbol
Jens
Korsvad 1
Højmark

Side 2
Afleverings nr. og afleveringens indhold.
241.
a. Billede af Mads Degnbol-Jens Dahl og Jens Toft sen. i ramme.
b. Bog: Danske Oldtidsminder af P.V.Glob.
c. Bog: Den Danske bondegård af Axel Steensberg.
d. Bog: Bonde og Handelsmand af Jens Sandholms optegnelser.
e. Bog: Håndbog i slægtsforskning.
f. Bog: Hardsyssels årbog årg.1950.
g. Bog: Jylland, Turistforeningen for Danmark årbog 1955.
h. Bøger: Minder fra gamle Grundtvigske hjem.
Afleveret februar-2013.
( I reol i kontoret) :Ringbind med udklip og artikler om Mads Degnbol
Afleveret november 2013:
Hardsyssel Årbog 2002 til 2012 (11 stk.)
Bog: Det flyvende korps.
Bog: Ringkøbing Amts mejeriforening 1894-1944
Degnbol
Anna
Adelvej 14
Højmark

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
Bemrk.
83.
Papirer som Peder Degnbol har fået af Niels Nygård,tidl.Holmgårde 1 omhandlende skøder og arkivalier fra 1745 til ca.1800 vedr.matr. nr.12 Nørby, Maren Nygårds barndomshjem (45 stk.)
Er brugt i forbindelse med indsamling af stof til Lem-bogen.
Skal holdes samlet (er meget skrøbelige)!
Degnbol
Johs.

Afleveret af Jens Degnbol.

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
125.
a. Foto af Svend Bendtsen.
Faurby
Inger og Jens Sylvester
Kernevej

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
88.
a. Matr.kort over Søndersogn.
89.
a. Kort over Sdr.Lem Kommune.
134.
a. Kopi af skøde fra 1797
b. Til-og afgangslister,Sdr.Lem kirke 1857-1858 og 1864-1878
Degnens eksemplarer 2 stk..
c. Forskellige arkivalier fra Jørgen Søgård,Ø.Lem.
d. Brandtaksationsprotokol 1858-1878.
e. do. 1887-1898.
f. Signeter Sdr.Lem Kommune (2 stk.)
g. Stempler do. (2 stk.)
h. Protokol vedr.værnepligtige
i. Protokol Ungdomsforenings 1917-1926 ( nu i arkivkasse nr.15)
j. På kartotekskortet står ”Korrespondance med Dejbjergpræsten m.fl.ungdomforeningsprotokol 1927 – Uhre.
183.
a. Papirer vedr.sognefogedembedet i Lem 1865-ca.1905.
b. Forskellige papirer omkring kommunesammenlægningen 1970.
(Disse papirer ligger i kælderen i skolen – vistnok).

I kasse nr. 87
Afleveret november 2011.
”Klods Hans” satirehæfte fra 1909.
Diverse rationeringsmærker fra efterkrigstiden.
Lærebog for hærens menige 1894.
Vejledning for udskrevne værnepligtige 1884.
I kasse nr. 88
Skudsmålsbog: Tilhørt Ane Kathrine Larsen, g. Faurby
”Hvermands brev-og formularbog fra 1887.
”Lov og ret” for Herremænd og bønder.
Forsom
Orla
Adelvej – nu Kernevej
Højmark

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
179.
a. Aviser ”Folket” 1942 (i arkivkasse nr.65)

Foderstofforeningen (før sammenlægning)
Højmark/v.Egon Svenstrup, tidl.foderstofuddeler i Højmark
Adelvej

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
142.
a. Samtlige forhandlingsprotokoller for Sdr.Lem Lokalforening fra stiftelsen og til sammenlægning 1/6-1990 med R.A.G. (5 stk.)
Protokol begyndende 1/8-1978 til 1/6-1990 er ikke offentlig tilgængelig før år 2015!
b. 2 stk luftfoto fra ca.1950 0g ca.1963 , + skøder vedr.ejendommen Nørbyvej 3 (skænket af Egon Svenstrup.)
Forsamlingshus og Hal.
Højmark

Afleverings nr. og afleveringens indhold.

128.
a. Bilag (2 kasser 1967 -1984) er vist destrueret?
b. Kassejournal og driftregnskab 1952-1967 (1 stk.)
c. ” ” 1968-1978 + opførelse af hal 1965.
d. Hovedbog om om-og tilbygning af Hal (1 stk.)
e. Protokol 1918-1966
189.
a. Regnskabsbog 1932 – 1937.
b. Kontrabog.
Gamle film overspillet til VHS-video
(Er også registreret under indleverings-personerne)
Afleverings nr. og afleveringens indhold.

168. Svend Kirk
a. Familiebegivenheder (juleaften – konfirmation – bryllup + høstfester i Refstrup.
169. Knud Rabæk
a. Kanotur på Skjern Å ca.1962.
170. Erik Andersen,Adelvej
a. Lejrskole i Sønderjylland ca.1970 (Højmark skole).
171. Jens Chr.Øllgård,Lem
a. Et sølvbryllup.
172. Pia Casper,Lem.
a. Bygning af Lem skoles legeplads.
173.
a. Campingtur i Frankrig + Henry Greens interview med hende optaget af Verner Andersen.
174. Henry Green.
a. Sommer – jul 1984 – fritidshjem.
175. Biblioteket, Højmark.
a. Jubilæumsfilm fra Højmark Gymnastikforening 75 år 1957.
Gintberg
Anders
Adelvej 18

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
103.
a. Karbidlygte til cykel (gave til Erik Andersens fødselsdag 1989).
121.
a. Tegning af C.Thornild ”Ny Bjerg” (ophængt i ramme).
b. Billede af Karsbækvej 5 efter gl.foto (ophængt i ramme).
185.
a. 10 kroners bevis fra J.A.K. banken.
b. 4 stk. indrammede billeder af frihedskæmpere fra sognet.
c. Duplikator + andre effekter fra besættelsen.
d. Bog: ”Fra Buch til bank Ringkøbing Bank 125 år”
e. Ringkøbingegnens Landboforening 125 år.
f. Andelsbonden og kvæghandelen (Vestjysk eksportforening 50 år)
Vestjyder fortæller.
g. Jubilæumsskrift Ringkøbing Landbobank 75 år 1961.
h. ” ” 100 år 1986.
i. Jubilæumsskrift Ringkøbing Bank 100 år 1972.
234.
a. Pulverbøsse (til heste).
b. Lodder (1 stk. 2 pund-2 stk.5 pund- 1 stk.10 pund- 1 stk.20 pund.
c. Instrument til at åbne cellerne i bitavlerne før udslyngning.
d. Fåresaks.
266. Skoleinspektør i Ringkøbing Bøgners dagbøger fra besættelsen.
Gintberg
Kristian
Adelvej 20

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
215.
a. Ligningslister for Sdr.Lem Kommune 1938/39 – 39/40 – 40/41 – 41/42 – 42/43 – 43/44 44/45 – 45/46
b. Regnskab for Højmark mejeri 1950-51.
c. Regnskab for Højmark brugsforening 1950.
Graversen
Thorvald
Lambækvej 21.

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
118.
a. Fra Husmandsforeningen: 75 års jubilæumsskrift for Ulfborg Hind Herreds familiebrug.
b. Husmandssangbog.
176.
a. Bor 2 stk.
b. Rebslåningsapparat.
c. Plan over gravpladser ved Sdr.Lem kirke,Højmark. (arkivkasse nr.21).

Green
Gunnar
Ø.Lemvej 15

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
98.
a. Landbrugets ordbog 1919.
b. Åndelige sange af Oskar Almfeldt.
c. Hjemmelavet ålejern (fundet i ”KarlVejmands hus , Kirkegade 3 Lem)
d. Svinekort nr.194991.
e. Pølsehorn.
182.
a. Hveddestål.
b. Hugpibe til læder.
c. Skudsmålsbog afleveret til Tinne Green fra Krista Hansen, tidl.Ø.Lem
(Bogen har tilhørt Kristas bedstefar, Christen Johannesen, i arkivkasse nr.40)
d. Måleglas til flødebestemmelse.
e. Stor trækasse (har været brugt til madkasse,når man høstede i engene.
Er kommet fra Faster.).
Green
Ejnar
Ø.Lemvej

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
———————————————————–
248.
Afleveringen har Ejnar fået af Helge Vestergård, nevø af Smed IngemannVestergård, tidl.smed i Højmark.
a. Regnskaber 3 stk.hovedbøger fra omkring 1945 til 1951, hvor Vestergård – familien rejste til Canada.
b. 1 stk.kassebog (kun skrevet nogle få sider).
c. Landmandens regnskabsbog (dagbogen).
d. Gamle maskinbrochurer (arkivkasse nr.53.
e. Afleveringsrapport og regning over traktor leveret til smed Vestergårds bror, Thomas Vestergård,Hemmet. (arkivkasse nr.53.)
Afleveret af Erik Vestergård, Canada ved et besøg i arkivet 18/9-06:
Smed Vestergårds næringsbrev.
Anbefaling af roevådvasker fra Erik Toft lavet af smed Vestergård.
2.stk.obligationspantebreve.
Brandpolice.
Garantikapitalbevis til smedemesterforening.
Smed Vestergårds pas fra 1927.
Gl.konfirmationstelegram.
Kvittering og garantibevis på symaskine købt i 1951.
Green
Vibeke
Kernevej

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
245.
a. Gamle aviser fra 1940-erne vedr.besættelsen og befrielsen maj 1945.
Green
Henry
Lambækvej 2

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
112.
a. Kontrakt med Hjemmeværnet (arkivkasse nr.41)
b. Forskellige kopier af arkivalier (vist registreret under arkiv)
141.
a. Tøjrulle fra Bjerregård (er destrueret).
b. Skærekiste til hakkelse.
c. Andagtsbog fra Jens Hindhede til Jeppe Jørgensen.
d. Prospektalbum.
e. Strygejern (3 stk. med 1 stk.løst håndtag) (fra Rie Green).
f. Glarkiste og Rubank (har tilhørt Leo Green, født Røgindvej 1).
g. Skrubhøvl fra husflidsforeningen på ”Nordpol”.
h. Politivedtægt af 1899 med tillæg af 1908.
i. Opgørelse over Hans Greens bo i ”Lambæk Green”.
j. Forskellig fra besættelsestiden (arkivkasse nr.41).
174.
a. Videofilm: Sommer – jul – 1984 fritidshjem.
b. Mappe med rationeringsmærker (fra Henrys kusine).
c. Noget om stampemøller. (arkivkasse nr.26)
Papirer fra en mappe mrkt.Henry Green er vist ikke skrevet i indskrivningsbog, ligger i arkivkasse nr.41, dog er sangene lagt i arkivkasse mrkt.Lejlighedssange.
Murer og tømrerregninger til Mads Green.
Koncertprogram med Aksel Schiøtz i Højmark.
Bevis til Henry Green i Danmarks Frihedsråds aktive styrker i Holstebro.
Skøde fra Anton Lambæk til Mads Green.
Skøde fra Mads Green til Thorvald Green.
Skøde fra Thorvald Greens arvinger til Henry Green.

Green
Johannes
Ø.Lemvej 21

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
———————————————————–
104.
Fra den opløste ”Hedebrugets” lokalafdeling.
a. Protokoller (2 stk.)
b. Regnskabsbog (1 stk.).
c. Bankbog fra Landbobanken + 250 kr.fra den opløste forening.
Grimstrup
Maja
Adelvej 51

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
Bemrk. Vedr.arkivalier: Maja Grimstrup var den første husmoderafløser i Ringkøbing Amt med papir på stillingen, det der senere blev til hjemmehjælpere
I papirerne kan der læses om arbejdsbetingelserne for en husmoderafløser dengang.
109.
a. Hornske.
b. Billedrammer (2 stk.)
c. Billedholder.
d. Kørner.
e. Hugpibe til læder.
f. Køkkenredskab (lille).
g. Presser til citronskiver.
h. Billede af Svend Poulsen (tidl. Kontrolassistent i Højmark).
149.
a. Dokumenter vedr.husmoderafløsning.
b. Regnskabsbog fra Alderdomshjemmet i Højmark (Maja var bestyrerinde der i nogle år.)
c. Avisudklip af forskellig art.
d. Billeder af beboere på Alderdomshjemmet.
e. Dagbog (vedr.husmoderafløsning og fra tiden som bestyrerinde på Alderdomshjemmet).
f. Originaludgave af sang skrevet af Svend Bendtsen (egen håndskrift)
Svend Bendtsen har skrevet både tekst og melodi (sangen er afleveret af Oda Holm, Ringkøbing, hun er datter af Jeppe Andersen.
Guldager
Åge
Lambækvej 20.

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
208.
a. Fotoalbum (har nok tilhørt Åges mor, der var født Toft i gården ”Toft” Ø.Lem)
b. Fotos løse, nogle af personerne gamle Lem-boere navn bagpå nogle af dem.
Fjordside
Kirstine
Langdyssevej 3
Ølstrup.

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
( fra Arnold Graversens dødsbo, Arnold født i Ø.Lem og søn af Anders og Kirstine Graversen.)
259.
Soldaterbillede i ramme (Anders Graversen)
Billede med Anders Graversen på (resten ukendte.)
Legitimationskort (Kathrine Graversens).
Arnolds indtegningsbevis til lægsrullen.
Kvitteringsbog for Sdr.Lem Sygekasse.
Gl. Bankbog fra Sdr.Lem Andelskasse.
Andagtsbog for konfirmander fra Lem KFUM.
Skattekort fra Sdr.Lem Kommune.
Arnolds skrivebøger fra Højmark skole (16 stk.).
Arnolds konfirmationstelegrammer fra 1938 (18 stk.).

Green Thorkild.
Nymøllevej 11

Afleverings nr. og afleveringens indhold.

263.

Fra Jonna Greens dødsbo:
VHS bånd med operetten ”Oklahoma” opført i Højmark med Jonna som instruktør.

Sort kyse tilhørt Inger Jensen i ” æ Vejrmøll” Nymøllevej 10.

Platte lavet i anledning af 200 året for Stavnsbåndets ophævelse. Jonna fik den, fordi hun skrev et teaterstykke om det, som blev opført i Vedersø som friluftteater.
Hansen
Krista
Ø.Lemvej 8

Afleverings nr. og afleveringens indhold
113.
a. Skudsmålsbog (Chr.Johannesens).
b. ”Den lille Grimme (rim og vers).
Halkjær
Svend
Tidl. El-installatør i Højmark.

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
3.
a. El-Hegn fra 40-erne.
4.
a. Specialborsving.
5.
a. Strygejern til jævnstrøm.
Hindhede
Anton
Tidl.”Ny Hindhede, Røgindvej

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
92.
a. Love for Sdr.Lem og omegns hesteavlsforening.
120.
a. Billeder: Beboere på Højmark Alderdomshjem.
b. Affotograferede billeder (El-værkets dieselmotor – El-værkets vindmølle.)
190.
a. Billede: Laura Skrumsager (født Buch, Sdr.Holmgård).
211.
a. Bog: Vejledning for sognefogeder.
b. Bog: Værnepligt og udskrivningsvæsen.
c. 2 stk.gl.skolebilleder fra ca.1900 og 1910.
d. 1 stk. konfirmandbillede ca.1912.
e. 1 stk.billede: Sognefogeder eller sognerådsmænd i Sønderborg 1922.
Anton Hindhede sen.er med på billedet.
Haugård
Rigmor og Johannes
Adelvej 16

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
191.
a. Optegnelse om skibssætning.

Hindhede
Karen og Niels Jacob
Nygårdsvej 1

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
200.
a. Hjul til spinderok.
b. Hjul til gl.trillebør.
c. Gl. W.C. bræt.
Aflevering marts 2015:
Gl regnskabsbog har tilhørt murermester Peder Møller, Lem
Husted
Kristian
Ø.Lemvej 23

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
107.
a. Klaptræ.
b. Kontrolspand (brugt af kontrolassistenten til vejning af mælk)
c. Bismervægt ( ” ” )
d. Skærekiste.
e. Elektrisk vandkande.
f. Fotoapparat.
163.
a. Luftfoto af Kr.Husteds ejendom Ø.Lemvej 23.
b. Foto af Kr.Husteds fødehjem, Nørbyvej 12.
193.
a. Symaskine gl..
b. Mindre bibelshistorie (gl.bog sat i reol).
c. Konfirmandbillede årg.1931. (Maja Husteds)
d. Skolebillede fra Højmark 1923.
e. Skolebillede fra Staby Efterskole sidst i 20-erne (Kr.Husted var elev).
Højmark
Peder
Tidl.Herningvej 129.

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
33.
Skovsav.
34.
Strygejern (mangler håndtag).
35.
Hejseværk til kornsække (ca.30 til 50 år gl.)
39.
a. Sprøjter til frugttræer og buske, måske også utøjsbekæmpelse (2 stk.)
b. ” ” ”
40.
Vaskebræt.
49.
Apparat brugt til propning af flasker.
94.
a. Hakkekniv.
b. Småkageformer.
c. Skuffejern.
d. Forskellige køkkenredskaber.
Hykkelbjerg
Emilie
Lambækvej 8.

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
156.
a. Billede af sogneråd.
b. Regnskabsbøger for Højmark Boldklub.
c. Billede af det gamle sogneråd ved kommunesammenlægningen 1970.

Jensen Lind
Mette og Niels
Sdr.Lemvej 2

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
140.
a. Hovedbog for høker Niels Jensen, Duedal (Nymøllevej 12)
De næste ikke sikker på nr.
b. Regnskabsbog for Niels Dalgård.
c. Billede af gymnaster (2 stk.)
d. Kirke og præstebilleder.
e. Skolebillede (bl.a. Mettes bedstemor, Maren Bertelsen).
f. Billede af huset bag brugsen (nu nedrevet).
g. Billede af Søren Lambæk sen. med familie.
h. Billede af Kirke med pastor Sørensen og pastor Kjelstrup.
202.
a. Skudsmålsbøger (3 stk.) ligger i arkivkasse 40.

Jensen
Agnes og Henning
Solsikkevej
Ølstrup

I indskrivningsbog er Agnes ført for sig selv under nr.242.
Afleverings nr. og afleveringens indhold.
154.
a. Nøgle til jernbanebom (hørte til ejendommen Nygårdsvej 16)
b. Indrammet billede af Thomas Mogensens datter.
c. Skøde vedr.Nygårdsvej 16.
d. Legitimationskort fra besættelsen. (Søren Olsens)
e. Skatteliste for Sdr.Lem Kommune 1958-59.
242.
a. Agnes Jensens poesibog (konfirmander Højmark-Lem 1951).
b. Maskinsynsbog tilhørende Th.Olsen (muligvis afleveret af Henning Jensen, ligger i kasse med maskinsynsbøger.
c. Dræningsplan vedr.Nygårdsvej 16 (ligger i Th.Olsens maskinsynsbog).
Jensen
Niels Jørgen
Tidl. Provst i Sdr.Lem.

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
79.
a. Brudstykke af levnedsbeskrivelse af Hans Jørgensen, lærer i Lem 1838-47.
80.
a. Billeder af Sdr.Lem kirke, Højmark 2 stk.
81.
a. Billeder af Sdr.Lem sogneråd + dubletter 5 stk.
82.
a. Egetræ 2 stk. (oprindelig fra provst Allerups epitafium, senere anvendelse ukendt.)

Jensen
Kirsten
Har boet på Mads Degnbolsvej.

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
173.
a. Videofilm ”Campingtur til Frankrig”.
b. Henry Greens interview med Kirsten Jensen om hendes oplevelser som kriminalbetjentunder besættelsen (optaget på video af Verner Andersen, der boede i Ø.Lem, men lydkvaliteten er dårlig.)
Jensen
Laurids
Herningvej 135.

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
1.
Mortrækker (til opgravning af Tørv).
2.
Skærejern til tørv.

Johnsson
Grethe
Langerdalvej 1

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
233.
a. Sang til Mads Hindhedes 50 årsdag 1948 (original og kopi).
b. Sang til Elektricitetsværkets bestyrelse 1917 (org.+kopi).
c. Kopi af anmeldelse vedr.pengeombytning 1945
(aflevering a+b.c stammer fra Grethes morfar Kristian Kjærgård, Lem.

Justesen
Elly
Tværvej 4
Lem

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
111.
a. Protokol for Sdr.Lem Haveforening 1944-75
b. Samme fra 1975 -86 (aflev.af Inger Clausen).
Billeder til affoto uden nr.
Skolebillede, Nørby 1926 2 stk.
Sdr.Lem kirke ca.1900.
Musikere i lærer Fensvigs stue.
Nr. ?
a. Hæfter ”Trap Danmark” 5 stk.
b. Hæfter krigen 1939-45 13 stk..
c. Billeder landboforeningen på tur til Holland.
d. Indskudsbevis: Fjordvang landboskole.
e. ” : Brejninggård efterskole
f. Bevis for delingsføreruddannelse.
g. Soldaterbog.
111.
a. 4 stk.gl.teaterprogrammer: ”En skærsommernats drøm” – ”Der var Engang” – ”Ambrosius” – ”Husmandstøsen” (lokal dilettant).
Uden nr.
a. Lyseduge.
214.
a. Konfirmandbillede 1952.
b. Levnedsbeskrivelse (Ellys bror Gunnar Jørgensen, f. i Nymølle ).
c. Bog om Gunnar Jørgensen (engelsk omhandlende hans arbejde med forsøg med minkavl.
d. 5 stk.billeder: Landboforeningen på havnerundfart i Hamborg 1959 – Dilettant i Højmark – 3 stk. billeder af udstoppede fugle i arkivet.
e. 10 stk.lejlighedssange: Fra Karen og Jeppe Andersens sølvbryllup – Anna Andersen og Jens Hindhedes bryllup – Inger og Jens Møllers guldbryllup – småtræk om Anton Hindhede sen. – sang af Svend Bendtsen – 2 stk.fra gymnastikforeningens 75 års jubilæum 1957 – 3 stk.fra husmoderdage. (sangene lagt i kasse med lejlighedssange).
f. Diverse teaterprogrammer fra Det kgl.teater og landsdelsteatre + diverse turnè forestillinger.
Jørgensen
Lise og Karl
Holmgårde 1.

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
145.
a. Kreatursaks.
b. Fåresaks.
c. Brolæggerhammer.
d. Kalkrører.
e. Trådstrammer.
f. Skomagerlampe.
187. (Deponeret).
a. Bøger: ”Den Danske kamp” og ”Tiden der fulgte” begge redigeret af C.Nash Henriksen, (Fra 2.verdenskrig og tiden efter).

Jørgensen
Henning – El-installatør.
Sdr.Lemvej 1

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
106.
a. Indrammet fordelingsskema fra det gamle El-værk.
b. Smørekande.
c. Nedstryger.
d. Gevindskærer.
e. Kristoffer Christensens bog over de forskellige ejendomme.
f. Kristoffer Christensens næringsbrev.
197.
a. Flaske med indlagt oplysninger om bygning af bestyrerbolig ved El-værket i 1948 skrevet af bestyrer Kristoffer Christensen. (flasken blev fundet indstøbt i badekarret).
b. Protokol: Skolens juletræ og bog (Andelskassen).
Jørgensen
Else og Vagn
Nymølle.

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
Nymølle var papirfabrik i 1800-årene, og i Jeppe Jørgensens tid fra århundredeskiftet og indtil sidst i 20-erne var sommerrestaurationen i haven et meget søgt udflugtsmål for folk på Ringkøbingegnen.
90.
a. Regnskab for købmandshandel 1887-89 – 2 stk..
b. ” for landbrug 1915-17 og 1920-27 – 2 stk.
c. ” for afholdsbeværtning 1923-28.
d. Maleri af Sdr.Holmgård før 1920.
e. Billeder af Sdr.Lem sogneråd 1913-17
f. ” Gymnastikhold ved ladegavlen ved skolen.
g. ” Nørby skole ca.1924.
h. ” Skolen omkring 1905.
i. ” Nymølle papirfabrik.
j. ” 5 flotte herrer med navne.
k. ” Nymølle have ca.1915 – 3 stk.
l. Vedtægter, regnskaber og diverse muligvis ikke nummereret.
(Specifikation næste side.)
227.
a. Maskinsynsbog.
b. Skorstensfejning (kontrabog).
Aflev. Den 3/2-2010

Overdragelsespapirer fra 1837 vedr. Nymølle papirfabrik og gården nymølle.

5 stk. personbilleder + 2 stk. fra haven i Nymølle. I kasse nr. 31
Jørgensen
Else og Vagn
Nymølle.

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
Fortsat fra forrige side
Specifikation af
90.
i. Fejlslagen ejendomshandel (Jeppe Jørgensen ernærede sig til dels som ejendomshandler).
Mejeribrugsorganisation.
Højmark mejeri.
Kartoffelsprøjtningsforening.
Landboforening.
Husholdningsforening.
Kvægavlsforening.
Kreatureksportforening.
Mergelleje i Hover (gælder muligvis afholdshotellet eller græsfennen i Lyngsmose.
Overslag over kommunebudget fra 1/4-1917 til 31/3-1918.
Sang til I.C.Christensen.
Sang til lærer Killerich.
Sang af Niels Faurby,Lem.
Jørgensen
Peder
Nørbyvej 6

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
Bemrk. Nr.148 a har været til bestemmelse i Ringkøbing Amts Dagblad og på Ringkøbing museum, som har flere eksemplarer liggende, pågældende ting har været brugt til hestens hovpleje. Peder Jørgensens bedstefar var smed og skoede derfor også heste.
148.
a. Virkejern.
b. Salmebog.
c. Skatteliste for Sdr.Lem kommune 1957-58.
d. Skattekvitteringsbog.
e. Patron fra 2.verdenskrig (fundet på marken ved Nørbyvej 6).

Jørgensen
Svend
Tidl.Adelvej 69, Fårborg

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
239.
a. Skilt fra den fredede hede i Ø.Lem (Forbud mod gruskørsel).
b. Billede i ramme (Nørbyvej 16) med Svends bedsteforældre.

Jespersen
Inger Marie
Lambækvej 4

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
247.
Fra Haveforeningen.
a. 3 stk. gl.Regnskabsbøger + kassejournal + vedtægter., avisudklip m.annoncer m.m. – diverse andre papirer fra foreningen.
Fra den nu nedlagte Haveforening i Sdr.Lem.
247.
b. Dirigentklokke.
c. 2 disketter med regnskaber (ved ikke hvad program der åbner dem).
d. Protokol for 2002 i ringbind (står i reol i kontorrummet).
e. Kolonnebog med regnskab for1996-2001
f. Samme for 2001
g. regnskabsbog for 1980-2002.
h. Vedtægter for Sdr.Lem havekreds.
i. Ringbind med forskellige udklip (står i reol i kontorrummet).
j. Diverse bilag i papkasse mrkt.247 i (i arkivrum).
Jensen Hykkelbjerg
Jette
Udsigten 10
Højmark.

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
253.
a. Videobånd: Gymnastikopvisning i Højmark 2004.

Jensen
Harald, Pedel
Nordmarken

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
254.
a. Ringkøbing Amts Dagblad fra følgende datoer: (10/9-1925) –( 7/7 og 12/12-1927) –
(16/10 og 20/10-1928) – (28/1-1943)
Afholdsbladet fra 22 jan.1929.
Et jubilæumsnr. af ”Ringkøbing Socialdemokrat” fra 27 jan.1943 i anledning af Ringkøbings 500 års købstadsjubilæum 1443-1943.
Brugsforeningsbladet (28/2-1928 og 2971-1929).
Et afholdsblad ”Sund Sans” fra 1928.
Bladet ”Togreklamen fra 1928-29.
”Andelsbladet” 2 stk.1928.
Uddrag af forhandlinger Ringkøbing Amtsråd 1928
Love for hesteavlsforening + et par religiøse hæfter.
Hedeselskabets tidsskrift fra 1929 – Katalog om brandværnsudstyr.
Sognerådstidende fra 1929 – Brandvæsenet på landet 3 stk.
Hæfter om mødrehjælp og børnesag.
Frøkatalog fra 1926.
Flyttemeddelelse vedr.Jørgen Søgård fra Ringkøbing sygehus.
Meddelelse fra politikontoret i Hadsund 1929 til Lem sogneråd.
Avisudklip fra Ringkøbing Amts Dagblad 1927 og 1928.

Højmark Husholdningsforening.
Aflev. af Nancy Agerbo, Lem

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
256.
a. Lommekolonnebog fra 1953-62 med medlemsliste og referat af sammenkomster.
b. Medlemsliste og regnskab 1963-72.
c. Protokol fra 1971-1981.
d. Protokol fra 1981-2001.
e. Regnskabsbog 1976-1994.
f. Medlemsliste fra 1971-1989.
g. Bog fra Andelskassen.

Jørgensen
Ruth
Røgind

Indskrivnings nr. og afleveringens indhold.
260.
a. Håndskreven beretning om en rejse til Sønderjylland i juli 1909 med nogle beboere fra Lem sogn, skrevet af Chr.Nygård, Karsbæk (f.1865-d.1937).
b. Avisartikel om Provst N.J.Jensen,Lem i anledning af hans 25 års jubilæum.
c. Vejledning ved benyttelse af brødkort.
d. Rationeringskort fra 1917 og 1918 (9 ark.).
e. Beretning: En udflugt af Svend Bendtsen.
f. Noder: ”Anne vals” af Svend Bendtsen.
g. Avisfotos: Skovsborg og hustru + konfirmander 1923 + præstegården.
h. Nekrolog over lærer Agerskov.

Hansen
Ove
Bjergvej 9.

Indskrivnings nr. og afleveringens indhold.
265.

Skøder og arealkort gl. over ”Hamborghus” Bjergvej 6
Hykkelbjerg
Anders
Lem St.
Afleverings nr. og indhold:
267.
Snekastningsliste for Sdr. Lem 1960. (I kasse nr. 78).
Husted Ruth
Adelvej
Afleverings nr. og indhold:

270
Lejlighedssange ( ligger i kasse med lejlighedssange).
Jan Jansen
Spjald
Afleverings nr. og afleveringens indhold:

271.
Familiebeskrivelse Stampe-familien, fra Nørbygård med tilknytning til Nygård-familien, Røgind Kro. Jan Jansens mors fødehjem.

Jørgensen
Else
Lambækvej

Indskrivnings nr. og afleveringens indhold.
Afleveret jan. 2013. diverse papirer fra Nymølle.
272.
Følgende ligger i arkivkasse nr. 89.
Matrikelkort og udstykningskort fra Nymølle 8 stk.
Gamle skøder vedr. Nymølle 10 stk.
Gamle Panteobligationer 4 stk.
Gamle pantebreve og gældsbeviser 22 stk.
Afholdsbevilling til Jeppe Jørgensen senior om gæstgiveri i Nymølle om sommeren.
Beretning om Jørgensen familien i Nymølle, skrevet af Vagn Jørgensen.
2 stk. udklip om møder og lign. i Nymølle.
Beretninger om regnskab.
Følgende ligger i arkivkasse nr. 90.
Gamle regnskabsbøger fra Nymølle (Jeppe Jørgensen og Andreas Jørgensen).
Liste over givere til en sølvkrans til Jeppe Jørgensens hustrus begravelse.
Købekort og rationeringsmærker fra sidst i 40-erne.

Henriksen
Aksel
Bredgade Lem

Afleverings nr og afleveringens indhold.

273.
Gave til arkivet fra Aksel.
Arkivets lydbånd sat på DVD og i kassetter med navn på.

Inger Marie Johansen
Kroghusvej

Afleveringsnr. Og afleveringens indhold:
276

Protokol ”Julens Glæde”

Lind Jensen
Kroghusvej

Jubilæumsbog fra Lind Jensens 50 års jubilæum.

Står i reol i kontorrum
Kirk
Jens
Tidl.Nygårdsvej 11.

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
41. Primus.
42. Rullepølsepresser.
43. Trådstrammer.
44. do.
45. Skovsav.
46. Møghakke.
47. Båndkniv til afbarkning af stammer, rundstokke o.lign.
196.
a. Beskikkelse af Ejnar Kirk som vurderingsmand f.brandforsikring.
b. Indskudsbrev: Brejninggård efterskole.
c. Insemineringsudstyr (Jens Kirks far brugte det i sin egen besætning omkr.1940.)
d. Fotokopier af sider i regnskabsbog fra 1898, bogen har tilhørt jens Kirks oldefar, smed Jacob Pedersen (org.hos Frida Pedersen)
I indskrivningsbog under 41a efter nr.47
Skøder 6 stk. (engparceller).
Skolebillede: Nørby skole ca.1900 (i ramme)
Skolebillede: Højmark skole ca.1920 (i ramme).
Billede fra Kirkeindvielsen i Lem St. 1931 (i ramme).
Salmebog fra 1901 – samme fra 1921- og 1922 -1925 – 1954
Huspostille fra 1885 med prædikener til alle søn-og helligdage.
En søndagsbog fra 1868 med prædikener til hele kirkeåret.
”det ny Testamente” 2 stk.
Bibel fra 1889.
Dr. Morten Luthers Kirke og Huspostil fra 1854.
Aflev. i maj 2013.
Konfirmandbillede 1926 + Sogneråd 1929-33
Gl. billede af Holmgårde 1 ( ejet sidst af Lise og Karl Jørgensen)
(lagt i kasse med gamle billeder)
Kirk
Svend
Refstrup 8
Lem

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
168.
a. Videobånd: 2 stk. (høstfester i Refstrup + optagelser fra familiefester).

Kolby
Inga
Hindhedevej 9
Højmark

Afleverings nr. og afleveringens indhold
243.
a. Matadorspil.

Kjærsgård
Jens Peder
Nymøllevej 3

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
139.
a. Lejlighedssange.
b. Slægtshistorie (Refstrup-familien).
222.
a. Mælkekøler.
b. Petroleumsdunk.
c. Smedetang.
d. Rasp (sikkert til hesteskoning.)
e. Mærketang (til øremærkning af Kalve).
f. Tøjrestage.
g. Træskoring.
h. 2 stk.gl.el-.kontakter.
i. Kødhakker.

225.
a. Klüvers lommekreaturvægt.
b. Bog: Mikkel Hindhedes ”Af mit livs historie”.
c. Referat fra Ringkøbing Amts Dagblad fra 1911 om drukneulykke i mergelgrav i Karsbæk.
d. Digte af Niels Faurby,Lem ”Gammel Andres`”.
e. Mappe med slægtshistorie. (Refstrup og Kjærgård-slægt.)
Klemmensen Bundgård
Inger
Adelvej 22.

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
203.
a. Billedalbum (2 stk.) med gl.billeder og postkort. (fra Sine Rindoms dødsbo).
Lambæk
Søren
Marktoften 6 (tidl.Lambækvej 55)

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
103 a i indskrivningsbog.
Skal holdes samlet! (arkivalier vedr. kartoffelsmelsfabrikken i Lambæk).
a. 1 læg: Skøde fra Steneberg til Christen Sørensen, Lyhne kro 1838.
b. Afløsning af kirketiende ved Brejning kirke.
c. 3 læg Korrespondance, privat og forretning.
d. Regnskabsbøger 1850-1900 ca.30 stk.
e. Lommebøger (6 stk.)
f. Navnebevis (ret til familienavn: Lambæk).
g. Skøder til Jens Lambæk 2 stk.
h. Matr.kort 7 stk.
i. Aktie Ringkøbing Landbobank (ugyldig).
j. Dræningsplan (10/4-1968).
k. Billeder: Højmark mejeri før år 1900 – Sdr.Lem kirke,Højmark 2 stk. (inden og udendørs) – gymnastikpiger ved forsamlingshusets gavl ved køkkendøren ca.1900.
161.
a. Fotografiske glasplader. (er fremkaldt).
b. Persillehakker.
c. Afbarkejern.
d. Rensestang til bøsse.
e. Skærejern til tørv.
f. Skøjter træ (Holmslændere).
g. Skødsel.
h. Ildrager.
i. Læderolie.
j. Kværnsten (placeret til venstre ved indgangen til aktivitetshuset).
k. Høvlebænk.
l. Bue til ”Prærievogn” (for at holde lasten af kartoffelmel tør)
m. Rubank.
n. Fukssvans.
o. Vognnøgle med møtrik til stivvogn.
p. Nøgle til jernbanebom (nr.12).
q. Fåresaks.
r. Brevvægt.
s. Luftbøsse og forskellige småting.
t. Dug (var forlæget til omslaget på Lem-bogen af Alfred Kaae).
u. Mønter gl.engelske i æske.
Pokal fra Jysk Brand: Har tilhørt Jens Lambæk,Lambæk

Lambæk
Anna
Lem St.(enke efter Svend Lambæk).

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
226.
a. Sangbog fra 1901.
b. fire fynske Bondesønner 1898.
c. Årsskrift fra Ladelund 1939.
d. Ringkøbing Amts Skytte-og Gymnastikforening gennem 50 år 1878-1928.
Larsen
Tove
Bogfinkevej 22 (tidl.Lambækvej 49)
Ringkøbing

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
130.
a. Billeder: Sdr.Lem kirke og pastor Mikkelsen.
b. Billeder Sdr.Lem kirke med præsterne Sørensen og Kjelstrup.
Lambæk
Mads og Anna
Kernevej 29 (tidl.Gl.Bjerg, Røgindvej)
Afleverings nr. og afleveringens indhold.
194.
a. Forhandlingsprotokoller (4 stk.) fra Højmark mejeri.
b. Billeder af Lærer Agerskovs familie.
c. Sang fra Marie og Jens Dahls guldbryllup.
d. Regnskabsbog (mejeribestyrer Frands Jeppesens).
e. Sang fra mejerigildet 1910.
f. Mads Lambæks beretning om Højmark mejeri..
Afleveret af Anna Lambæk forskellige papirer fra Mads Lambæk vedr. Mads Lambæks familie, især hans bedstefar, Mads Lambæk sen, der var folketingsmand.
194a i kasse nr. 37
194b i kasse nr.38.
194c i kasse nr.39
Hardsyssel årbog årg. 1913 til 1937 + 1939 til 1949 + 1953 til 1955.
Papirer vedr. bygning af ny forsamlingshus i 1934 ligger i kasse nr,36.
Gl.bibel (har tilhørt Jens Hindhede Lambæks bror, Peder Chr.Lambæk)
Gl.bibel.
Faneplade fra kapskydning i Højmark 1918.
Billede: Mulbjerg – familien (foto ca.1930) i arkivkasse nr. 39.

Laursen
Jørgen
Kernevej 19 (fhv.brugsuddeler i Højmark).

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
157.
a. Forhandlingsprotokoller 2 stk.
b. Dividendebog.
c. Bog over udestående fordringer 6 stk.

Lem St.arkiv.
Lem St.

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
159.
a. Sygekassearkivalier (2 kasser).
b. Hovedbog (2 kasser).
159b.
a. Bog: Dyrtids Kogebog af Mikkel Hindhede.
b. Bog: Gammel regne og matematikbog, skænket af Olivia Andbæk, skrevet af Hans Peder Thomsen Andbæk i 1825.
c. Bog: Veterinærvidenskaben håndskrevet af Peter Th.Andbæk,skænket af Olivia Andbæk.
d. Kvittering til Nymølle fra Højmark mejeri for leveret kasein.
e. Gammel brev sendt 1852 fra Sdr.Holmgård til datteren Maren Buch, der opholdt sig i Lemvig.
f. Et eksemplar af ”Luren” udgivet af Danmarks Afholdsforening med en artikel af Mikkel Hindhede om alkoholens skadelige virkning.
g. Nogle avisudklip med diverse billeder bl.a. om Nørby skole og Højmark skole.
Alle mrkt 159b.
2 stk.gl.gymnastikbilleder fra Højmark.
2 stk.gl.skolebilleder fra Højmark.
Billeder af Højmark kirke og præstegård + pastor Mikkelsen sat på karton.
2 stk. billeder af ”æVejrmøl” ved Nymølle.
Gl.avisannonce fra 1914 om salg af gården ”Gl. Mølle + salg af halm samme sted.
2 stk. afregninger fra Højmark mejeri til Jørgen Søgård, Ø.Lem 1948 og 49.
Madsen
Mogens
Tjørnevej 7
Ringkøbing

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
165.
a. Folketingsvalgliste fra 1946.
Mikkelsen
Jens
Ø.Lemvej 31

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
195.
a. Instrument (ved ikke til hvad) har tilhørt hans moster, der var sygeplejerske i Herning.

Det viste sig at være noget så simpelt som en slipsebøjle og kan købes den dag i dag.

Aflevering 19/11-08 af maren Mikkelsen.

Papirer vedr. vejændring af grusvej i Ø. Lem fra Faurby og rundt til asfaltvej.
Mulbjerg
Ester og Jens
Tidl.Karsbækvej 13

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
Bemrk.: Alle tingene stammer fra Esters hjem i Refstrup.
9. Kartoffelrasper (brugt til fremstilling af kartoffelmel.).
10.
a. Pølsehorn
b. Pølsehorn.
11. Sværmekasse (til bier).
12. Redskab til fjernelse af forsegling af voksceller i bitavler.
13. Limpotte.
14. Messingsprøjte.
15. Kniv af jern (slebet på begge sider).
16. Halmfod (lavet af Jens Buch).
17. ”Wøwt” (vifte til hølè).
18. Spade til skæring af ”møntørv” (tørv man lagde på rygningen af stråtaget.).
19. Mortrækker (til at trække tørv op med).
20. Brødspade (skødsel) til at sætte brød i den store ovn.
21. ”Klyvjan” (til at sætte imellem hammel og redskabet).
22. Hammer.
23. ”Stryg” (til skærpning af lè).
24. Grushakke.
25. Tørvespade.
26 Omrører (brugt til læskning af kalk).
Fortsættes næste side……………
Mulbjerg
Ester og Jens
Tidl. Karsbækvej 13.

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
27. Møghakke.
28. Danmark (historisk topografisk beskrivelse.)
29. Penneskaft.
30. Plejl.
31. Bibelhistorie (billedprydet bibel i uddrag for småbørnsskolen).
188.
a. ”Opbyggelige skrifter” 2 stk.
b. Lommeatlas.
c. Almanak fra 1915.
d. Danmarkshistorie fra 1923.
e. Salmebog (har tilhørt Jens Stokholm Buch, Sdr.Holmgård).
Bog: ”Vestjyder fortæller”.
199.
a. Landmandsbogen (3 bind).
b. Landkort – Danmark.
c. Billede: De Sønderjyske Piger.
d. Sangbøger: Kongesangbogen-børnesangbog-højskolesangbog fra 1898.
e. Halmskålstovet af Svend Bendtsen.
f. Artikel om Jens Stokholm Buch.
g. Nekrolog over Jens Stokholm Buch. (arkivkasse nr.32)
h. Bog: Af H.P. Hansen ”Fra gamle dage”
Møller Jensen
Niels
Røgindvej 14.

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
143.
a. Hane til brændevinstønde (tap til æ tøn`d fra møllerstuen, hvor møllekunderne fordrev ventetiden med en kaffepunch.
b. Tømrerværktøj (har tilhørt Niels Møllers far Jens Møller fra ”Æ vejrmøll” ved Nymølle. Møllen blev solgt til nedbrydning 1916.
Møller
Thomas
Tidl.Lambækvej 43

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
6. Tillæg til Ringkøbing Amts Dagblad 1912 (2 stk.)
50. Høtyv.
51. Skebor.
52. ”Håerstej” (brugt ved skærpning af lè).
53. Dejgtrug (stammer fra Alderdomshjemmet i Højmark).
126.
a. Loddekolbe.
b. Lod.
c. Trommespyd.
d. Billede: Konfirmander 1940..
e. Avisudklip.
f. Hammer til stenslåning.
g. Soldaterbog.
h. Jagtkort.
204.
a. Bog: ”Det Åndelige liv i Lem sogn” af Hans Graversen .
b. Gamle biograf-og teaterprogrammer (16 stk.).
c. Gamle aviser fra Gudmund Rasmussens dødsbo (hovedsagelig fra Herning-egnen fra 2.verdenskrig og lige efter befrielsen i 1945.)
d. Bogen: ”De sidste timer”.
e. Billede: 6. og 7.klasse i Højmark på udflugt til København i 1937.
f. Billede: Modstandsfolk fra Højmark-Lem og Velling 1945.
g. Billede: Modstandfolk fra Højmark-Lem og Velling med damer til fest i Højmark forsamlingshus 1945.
h. 3 stk.gl.svinekort.
i. Måleglas til kontrolspand (brugt af kontrolassistenten.)
249.
a. Gl.spinderok.
Måbjerg
Benny
Adelvej 3.

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
36.
a. Stenøkse.

Neesen
Sys og Aksel.
Amagervej 56
Skjern.
Afleverings nr. og afleveringens indhold.
——————————————————————————————-

218.
a. Bog: ”Danske landmænd og deres indsats” (Ringkøbing og Ribe amter).

Nikolajsen
Niels Christian
Karsbækvej 16.

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
155.
a. Forhandlingsprotokoller for Sdr.Lem Husmandsforening (3 stk.)
b. Regnskabsbog for samme (1 stk.)

Nikolajsen
Anna
Karsbækvej 21.
Afleverings nr. og afleveringens indhold.
153.
a. Købekort (brugt ved rationering under 2. verdenskrig).

Nielsen Korsdal
Ove
Refstrup 5.

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
Bemærk. Ungdomsforeningen opløst og deres arkiv givet til samlingen.

110.
a. Brevordnere med bilag (4 stk.)
b. Protokoller (2 stk.).
c. Medlems-og regnskabsbøger (5 stk.).
d. Jubilæumsbog: Ringkøbing Amts gymnastikforeninger gennem 25 år.
e. Diverse beretninger og lign.
Bemærk: Materiale fra Ungdomsforeningen kan findes i arkivkasse nr.1 + nr.12 + nr.15.
221.
a. 1 stk. protokol fra Sdr.Lem Ungdomsforening.
b. 1 stk. protokol fra Sdr.Lem Ungdomsforening 1968-1989, dette er den sidste indtil foreningens ophør.
Fra den nu ophørte lokale El-selskab i Højmark:
a. 3 stk. forhandlingsprotokoller (1916-38)-(1939-84)-(1985-97).
b. 1 stk.hovedbog.
c. 8 stk.kassebøger.
d. Mappe med forskellige papirer (love.matrikelkort,ect.)
e. Kasse med bilag.
f. 1 stk.pengekasse (uden penge).
Nielsen
Karsten Korsdal
Nygårdsvej 3.

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
232.
a. Lejekontrakt til Jydsk Telefon-Aktieselskab.
b. Købekontrakt (skøde) til Bertel Nielsen, Korsdal 1912.
c. Gl.pantebrev fra 1905 (Jens Albæk Jensen,Korsdal).
d. Lov om forholdet mellem husbond og medhjælper fra 1921.
e. Gl.checkhæfte fra Sdr.Lem Andelskasse (Ugyldig).
f. Bekendtgørelse om aflevering af korn af høst 1940.
g. Kopi af gl.arealkort fra Korsdal.
h. Konfirmandbillede efterår 1943. (arkivkasse nr.73.)
Nielsen
Mette og Aksel
Nygårdsvej 22

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
123.
a. Forskellige aviser og blade fra befrielsessommeren 1945.
b. Vaskebræt.
c. Skøjter (Holmslændere 2 par).
d. Illegale blade fra besættelsestiden (2 stk.).
186.
a. Frihedskæmperarmbind (Aksel Nielsens).
b. 2.Verdenskrig i tekst og billeder 1-20.
c. ”En takk fra norske barn” og ”to norske skolestile”.
d. Lærebog for hærens menige.
e. Afstemningssanghæfte.
f. Skrivebog fra ca.1930.
g. Protokol (Ringkøbing Lottekreds).
206.
a. U.S.karabin (har tilhørt Aksel Nielsen som frihedskæmper) (er gjort ubrugelig)!
b. Opbevares hos Peder Degnbol i våbenskab.
Lille frimærkehæfte med 5-10 og 15 øres frimærker.
c. Sidsel Marie Nielsens historieopgave fra Vestjysk Gymnasium om Sdr.Lem kirke.
(er i ringbind mrkt.206c)
d. 18 stk.billeder (konfirmation – gymnastik – skole – soldaterbilleder.)
e. Diverse skolebøger (gamle) 12 stk.
f. Andre gamle bøger (kan måske kasseres).
Nielsen
Åse
Lambækvej 37.

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
136.
a. Tekno ingeniørsæt.
b. Tornyster (rygsæk).
c. Tavle.
d. Dukkeseng og gl.lagen.
Nygård
Frida og Albert
Karsbækvej 7

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
102.
a. Brødskærer.
b. Bog: C.Berg.
c. Bog: Kristi Liv.
d. Højskolesangbog (meget gammel).
Nygård
Grethe og Niels
Ø.Lemvej 17

Indskrivnings nr.og afleveringens indhold.
257.
1 stk.kassettebånd med Regnar Ryelunds radiointerwiev med beboere i Højmark i anledning af halbyggeriet i 1965-66.
DVD med naturoptagelser fra Højmark 1982 eller 83 + landsstævne i Odense 1985.

Afleveret af Grethe Nygård.
Fra Anders Chr. Nygård: Gl. aviser fra J.C. Christensen død og begravelse + 1 stk fra regeringsskifte nov. 1945.
2 sange fra gymnastikforeningens 75 års jubilæum 1957.
Lokale beretninger fra besættelsen.
Indlæg af Anders ved en arkivaften. Gl skoleprotokol.
Årsskrifter: De danske ungdomsforeninger + ungdom og Idræt .
2 stk. billeder af sognerådet 1941-45 +
Konfirmandbillede 1938 (Niels H. Nygårds).
Nygård
Kristian
Ringkøbing – tidl.Karsbækvej 9

Afleverings nr. og afleveringens indhold.

258.
Fra Kristian Nygårds far, Albert Nygård, som var vurderingsmand i sognet.

I læg: arbejdskort og andre kort over sognet til brug ved vurdering af ejendomme.
Fortegnelse over vurdering 1965.
Fortegnelse over vurdering 1960.
Fortegnelse over årsomvurdering 1964.
(ligger i reol i kontorrum)
Nielsen Gynther Asger
Brejninggaardsvej 7
Spjald
Aflev. Nr. og afleveringens indhold.

264.

Gl. stilehæfte fra Højmark skole fra dengang Asger Gynthers far var lærer i Højmark (1928-30).
Lars Høy Møller (barnebarn af fhv.mejeribestyrer Overgård, Højmark)
Ringkøbing
Afleveringsnr. Og indhold
277:
Maleri af Højmark Mejeri 8 malet af Carl Hanson i 1944
Olsen
Jørgen
Stadil

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
228.
a. Billeder fra Sdr.Lem kirke 2 stk.
Olsen
Dagmar. (f. Graversen,Højmark).
Bording

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
117.
a. Levnedsbeskrivelse (Dagmars selvbiografi fra Graversens slægtsbog).
Olsen
Oluf
Lambækvej 10

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
220.
a. Billede af kong Chr.den 9.
b. Billede af hestetrukken mejetærsker i U.S.A. fra ca. 1890.
Pedersen
Niels
Velling Kirkeby (tidl.Nørbyvej 14).

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
147.
a. Skøde: Kopi af skøde fra Niels Pedersens oldefar, Iver til bedstefaderen Niels Pedersen.
(arkivkasse nr.32.)
Pedersen
Minna
Herningvej 140.

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
8.
a. ”Børnenes læsebog” 2 stk. (stammer fra Minnas fødehjem, Nygårdsvej 7).
Pedersen
Jens
Kildevej
Lem

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
252.
a. Fra D.G.I. ved Hans Laurids Pedersen et videobånd med motiver rundt i Højmark-området optaget i anledning af gymnastikforeningens 100 års jubilæum (ca.18 min.)

Pedersen
Svend Toft
Kernevej 23.

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
255.
a. 2 stk. gl. kvitteringsbøger fra Højmark El-værk fra 1917 og 1925. Fundet på loftet i gården ”Toft” Ø.Lemvej 37 (Svends morfar var kasserer i Højmark El-Værk).
Rabæk
Eva Korsdal
Refstrup 3
Lem

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
133.
a. Mappe med billeder, udklip og notater fra gymnastikforeningens 100 års jubilæum 1982.

Rabæk
Knud.
Lem St.

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
169.
a. Videofilm: Kanotur på Skjern Å i 60-erne.
b. Noget om de gamle gårde i Lem sogn. (Knuds beretning).
c. Gamle matrikelkort.
Rindom
Sine og Sigvard
Mads Degnbolsvej (tidl. Lambækvej 57)

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
95.
a. Planeringsskovl.
b. Møddingsav.
c. Billeder: Luther- Melangton og 2 stk. interiør.
d. Mindeblad for det danske folk.
e. Madtejne.
f. Vaskebræt.
96.
a. Gl.Aktier: Ringkøbing Landbobank.
115.
a. Levnedsbeskrivelser: (Sigvards forældre Margrethe og Jacob Rindom).
Rindom
Vagn
Tidl.Lambækvej 30.

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
127.
a. Maskinsynsbog.

Rabjerg
Ebbe
Villavej
Varde.

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
192.
a. Brudstykker af notater fra Klosteret på Lem hede. ( Førhen Gunnar Hounsgårds aflevering, hans aflevering nu slettet i indskrivningsbog).
b. Båndoptagelse fra radioen med Mikkel Hindhede.

Schmidt
Hans Fogh Uhre
Julsøvej 5, Grindsted

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
246.
a. Regnskabsbog for Lem Foredragsforening fra 1/11-1902 til 21/12-1938.

Skovsborg
Ida
Enghaven 47, Ølgod
(tidl.præstekone i Højmark)

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
Bemærk: Løberen til kværnsten er fundet ved ombygning i præstegården. Selve kværnstenen skulle stadigvæk befinde sig i præstegårdens have.
Et vievandskar skænket til pastor Skovsborg af Jens Toft sen. er senere erhvervet af Jens Toft jun., i hvis besiddelse det formentlig stadig er.
162.
a. Løber til kværnsten. (sad i soklen i kælderen).
b. Poesibog (Ruth Skovsborgs).
c. Skolekommissionsprotokoller 2 stk. (1892-1902) – (1908-1938).
d. Levnedsbeskrivelse kopi: Pastor Skovsborgs (Liber Daticus).
e. Kopi af Skovsborgs artikel i Kirkebladet om Lem Sydsogns kirke.
f. Konfirmandbillede årg. 1950 + forskellige skolebilleder fra 50-erne.
Slot
Arne
Kernevej 1

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
223.
a. Gl.pålægsmaskine.

Søndergård
Kristian
Sdr. Lemvej 8

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
105.
a. Ægkasse.
b. Roekniv.
c. Vinkel gl.af træ.
d. Båndkniv til afbarkning af træ.
e. ”Håerhammer” til skærpning af bladet på lèèn.
f. ”Håerstej” til at lægge lèbladet på ved skærpning.
g. Bismervægt gl.
h. Diverse bøger.
i. Arkivbox med gamle avisudklip.
Uden nr.
Album med billeder, både ældre og nye. (2 stk.)
180.
a. Petroleumskakkelovn gl.
b. Plombetang (fra Højmark Foderstof).
c. Spareur.
d. Rebstykke med træklods (brugt på Højmark Foderstof til at slå om sækketuden, når sækkene skulle hejses op på loftet.
e. Firmablade fra Vestas 1985-86 (mølleeventyrets start og konkurs) + artikler om konkurs på Vestas + andre avisartikler fra Lem.
f. Menighedsrådsvalgliste (årstal ukendt).
Sørensen
Kirsten
(født Toft,datter af Kr.Toft, Ø.Lem)
Hovedgaden 99
Spjald

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
207.
a. Poesibog.
b. Sange forskellige (især fra besættelsen, bl.a. af Kaj Munk).
c. Kødhakker.
d. Målebånd.
e. Hylster til strikkepinde.
f. 2 stk bollesprøjter.
g. Kitbag (jordemodertaske).
h. Hæfte om garveindustri i Brejning i 1600 og 1700 tallet.
i. Stavnbåndets jubilæum (udstilling i Rådhushallen i Ringkøbing).
j. Gammel billedalbum med billeder af bl.a. personer fra Ø.Lem.
Skolen
Højmark

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
250.
Overtaget fra skolens samling.
a. Manglebræt med bom.
b. Tækkeskovl.
c.+d. 2 stk.bismervægt.
e.+f. 2 stk.strygejern.
g. Gryde til brænding af korn til kaffe.
h. Garnvinde.
i. 2 stk årer fundet i mose.
j. 3 stk håndteen.
k. Lygte.
l. Karte.
m.+n. Blæsebælg.
o. Lygte.
p. Tobakskasse.
q. Tækkenål.
r. Åreladningsapparat.
s. Nål til at orkere med.
t. Apparat til at slibe barberknive på.
u. 3 stk,forskellige haner til øltønder.
250.
Finskbrød (i konvolut i skab i stue).
5 stk.gl.skeer + 1 stk. lille gaffel.
1 stk. bollesprøjte.
Et bundt gl.seletøjsbeslag.
Futteral til tændstikæske.
Brødskærer (defekt).
Granatstump fra Dybbøl.
Kinesiske skrifttegn.
Stump af mumietøj.
Lysepinde.
Hornstrikkepinde.
Gl.Bibelordbog fra 1886 (ligger på loftlager).
Praktikbog for lærere. ”
Håndarbejdsbøger 2 stk. ”
Tegnebøger for folkeskolen 11 stk. ”
Spjald Lokalarkiv
Spjald

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
Nr.?
a. Kopi af evakueringsplaner for Valdemar Graversen, Nørhede.

Therkildsen
Johannes
Røgindvej 12

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
146.
a. Kopi af deklaration vedr.opstemning af Gl.Mølle dam.
b. Nathøvl.

Toft
Niels
Mads Degnbolsvej 5 (tidl .Ny Degnbol)
Afleverings nr. og afleveringens indhold.
251.
a. Pigtrådsrulle.
b. Bog: Outrup sogn af H.K.Kristensen.
c. Bøger: 2 bind ”Landbrug i Danmarks Oldtid af Gudmund Hatt.
d. Hæfte: Landsbyen-den ældste stat af G.Hatt.
e. Årbog fra turistforeningen 1924.
f. Hæfte: Om oldtidsminderne i Hardsyssel.
g. Vejledning for deltagere i Landøkonomisk ekskursion til Vestjylland.
h. Hæfte: Oldtidens høstmaskine af G.Hatt.
i. Hæfte: 2 stk.om geologi.
j. Bog: Den danske bondegård gennem 2000 år.
k. Bog: Jydsk bondeliv i ældre jernalder af G,Hatt.
l. Bog: Oldtidens jernudvinding af G.Hatt.
m. Bog: Oldtidsagre af G.Hatt.
n. Hæfter Særtryk af ”Fortid og Nutid”.

Toft
Karin og Jens
Adelvej 27.

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
138.
a. Halmkurv til tøj.
151.
a. Erik Tofts (Jens Tofts far) forhandlinger om halmpapfabrik her i Vestjylland, men som ikke blev til noget (arkivkasse nr.64).
b. Papirer vedr.fund af guldsmykke på Sdr.Holmgårds mark.
c. Stav til vagtværnet under besættelsen.
d. Attest for aflevering af salonbøsse under besættelsen.
e. Husmandsbogen af Mads Hansen fra 1877.
f. Vort sogns historie i 100 år af Salomon Frifelt fra 1953.
g. Landboernes vejviser.
240.
a. Gl.regnemaskine (har tilhørt tidl.sognerådsformand Erik Toft).
Luftfoto fra Højmark øst år 2000,
Afleveret i februar 2013.
Beretninger fra Endelave med kongefamiliens besøg der. (sat i ringbind: Fra sognet i ord og billeder i kontoret).
Toft
Else (Enke efter Erik Toft).
Lambækvej 2.

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
116.
a. Billeder: Hedepløjning 2 stk.
b. Billede: Læge Andreas Toft (legatstifteren).
c. Billede: Ny Degnbol 1928.
d. Billede: Sdr.Lem sogneråd udendørs (er sat i album med navne).
e. Levnedsbeskrivelse (Else Tofts).
Toft
Erik
Mads Degnbolsvej 6.

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
212.
a. Magasin til U.S.karabin.
b. Patronkasse af pap til samme.
Toft
Johannes
Tidl. Lambækvej 53

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
216.
a. 3 stk. billeder fra Højmark Brugsforening 1957 ( personale + daværende bestyrelse fotograferet i anledning af indvielse af en ombygning af butikken.
Toft
Gunnar
Tidl.Ø.Lemvej 5

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
184.
a. Billede: Gl.med udsigt op over Højmark fra sydøst med præstegården i forgrunden (ophængt på væg).
b. Billeder: Gymnastikjubilæum 1932 (2 stk.)
c. Kopi af forpagtningskontrakt over forpagtning af Sdr.Lem præstegårdsjord.
d. Regnskab for kontrolforeninger 1916-17.
e. Kopi af dagbog for Lem præstegård, begyndt 16 april 1893 (Knud Tofts).
f. regnskab over foder til og udbytte af malkekøer 1899-1900.
g. Æglysningslampe.
h. Udklip og aviser (danske og amerikanske) om Niels Buhks gymnastiktournè til U.S.A. i 1923, hvor Gunnar Tofts mor Agnes Toft var med. Vedlagt nogle store tændstikker (sikkert amerikanske.).

Toft
Kirsten
Kaj Munks vej (tidl.Lambækvej 28).
Ringkøbing

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
101.
a. Billeder: Hans Green med familie , Lambæk Green ca.1920 (2 stk.).
b. Billede: Lambæk skole ca.1910.
c. Dias billeder: Luftfotos fra Højmark og Lambæk (ca.40 stk.).
d. ” ” : Stenflytning fra præstegårdens hede (10 stk.).
e. Billede: Konfirmander årg.1941 (Tvillingerne Grethe og Niels Toft).

Uhre
Thormod, lærer
Lambækvej 3

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
Bemærk: Stor og værdifuld samling, billeder og biografier af lærere i Sdr.Lem er udarbejdet og samlet, samt veteraner fra sognet fra krigene 1848-50 og 1864 er udforsket.
66. Bladet ”Mågen” (1944 – 45 – 48 – 49 – 50 (5 eksempl.).
67. Oldtidsminder i Hardsyssel af P.Storgård Pedersen.
68.-69. Avisartikler mrkt. Sognet og omegnen.
70. Forskellige optegnelser og udklip mrkt.sognet.
71. Billeder: Skolebilleder og negativer til nogle af de samme.
72. Billeder og udklip fra aviser mrkt.sognet.
73. Billeder (ukendte fra Line og Mads Lambæk.).
74. Kirkeblade (mrkt. Kirken og præster.
75. Skriftlæsningsbog for skolen og hjemmet ved Thyregod og P.A.Holm.
76. Sdr.Lem Ungdomsforeningsprotokol 1926-49 (arkivkasse nr. 15).
77. Penneskafter 2 stk.og forskellige penne.
78. Billeder: Bl.a. den berømmelige cykeltur til Sønderjylland.
32.
a. Gamle danske minder: Fortællinger og sagn om Danmarks byer,kirker,klostre, slotte,herregårde, samt mindeværdige steder i ældre tider (udgivne af Holger Bruun bind 1-2-3).
b. Madam Mangors kogebog.
37.
a. Skomagerværktøj (brugt af lærer Uhres far til reparation af privat fodtøj).
b. Skomagerværktøj.
38.
a.+b. Hammersten.

Fortsættes næste side———————–
Uhre
Thormod, Lærer i Højmark
Lambækvej 3

Fortsat fra forrige side———
Afleverings nr. og afleveringens indhold.
201.
a. Forskellige skrifter bl.a. af Pastor Skovsborg.
b. Bøger: Gl. kristelige fra Jens Hindhede.
209.
a. Bog: ”Da Lem var lilleby” af Frode Madsen.
b. Kopi af gl.regnebog.
c. Forskellige skrifter fra Nationalmuseets arbejdsmark.
d. Blyantsholdere (3 stk.).
e. Barbermaskine (Phillips ældre model).
f. Regnskabsbog for biblioteket.
230.
a. Ringbind (rød) Forklaringer: Mads Degnbol, kirkens ejere, Lundby, Skovsborg, Jens Toft jun..
b. Ringbind (sort) Kort og registre.
c. Ringbind (lysegul) Karsbæk Kloster + noget om gårde.
d. Ringbind (mørkeblå) Personnavne, stednavne, Hardsyssel årbog om Lem, fra menighedsråd.
e. Ringbind (lyseblå) om veteraner.
f. Ringbind (brun) Skolen 1 og 2.
g. Hæfter om gotisk skrift.
h. Noget om Zoneterapi.
i. Billeder fra dilettant.
j. Skrivehæfte: Noget om kirken.
k. Hæfte med optegnelser om forskellige personer.
l. Radioapparater gl.2 stk..
m. Merskumspibe (à la Storm P.)
n. Bog: ”Sdr.Lem kirke og dens præster” af Håkon Rabjerg.
o. Bog: ”Hvidovre kirke” af Håkon Rabjerg.
p. Medlemsliste for Sdr.Lem Ungdomsforening.
Skolen Højmark

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
250

19 stk. DVD skolefester optaget af skolen.
1 stk. DVD. Skolens 50 års jubilæumsforestilling og fest bagefter optaget af Kristian Søndergård.

Videobånd i arkivet

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
168. Høstfester i Refstrup + familieoptagelser. (Svend Kirk)
169. Kanotur på Skjern Å ca.1962. (Knud rabæk)
170. Højmark skole på lejrtur til Sønderjylland og Syslesvig omkr.1970. (Erik Andersen)
171. Optagelser af Jens Chr. Øllgård,Lem.
172. Optagelser af Pia Casper,Lem.
173.
a. Campingtur til Frankrig (Kirsten Jensen)
b. Henry Greens interview med Kirsten Jensen.
174. Sommer – Jul – fritidshjem (Henry Green).
175. Jubilæumsfilm fra Højmark Gymnastikforening (1957 – 75 år).
217.
a. Gamle film fra Ringkøbigegnen og optagelser fra Højmark og Lem i 30-erne.
(film lånt af Ringkøbing lokalarkiv).
b. Optagelser 4 maj 1995 af Kristian Søndergård i anledning af 50-året for Danmarks befrielse (sammenkomst hos Anders Gintberg – mindegudstjeneste .- båltale /v.Børge Gintberg..
c. Optagelser af Kr.Søndergård: (dilettant ”Frihedsgudinden”) – gymnastikopvisning 1995 optagelser fra Ø.Lem hede – Niels Tofts fiskedam – Lem Kjær.- Sommerfest 1995 – fra TV –Midt-Vest indslag om skoleelever årg-1934 i Højmark skole efter 60 år. – Lokalrevy til høstfest okt.1995.
d. Dilettant i Højmark 1996 (”Ballade i Brugsen”).
Gymnastikopvisning 1996.
Sommerfest i Højmark 1996.
e. Jørgen Vestergårds film overspillet fra TV ”Fjordfiskerne” og ”Et rigtigt bondeliv”
f. Optagelser af Kr.Søndergård 1996-97.:
Fra arkivaften febr.1996.
Fredagsklubben i den gamle skole (1996).
Åbent hus hos Britta og Søren Pedersen med folkedans (økologisk landbrug).
Julemarked i Højmark skole 1996.
Arkivaften 1997 med Mette Rindom – Grethe Dalgård og Knud Rabæk som fortællere.
Glimt fra Thorsminde (med dykkerskibet ”Honte”
Brunkulsgravning i Abildå brunkulslejer.
Sommerfest i Højmark 1997 + uddrag af revy til høstfest i Højmark 1997.
Fortsættes næste side——————
Videofilm/Arkivet

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
217.
fortsat fra forrige side:
f. Arne Pedersen i TV-Midt-vest.
Fra julefrokosten i ældreklubben.
g. Gamle film fra Skjern-egnen , der indeholder følgende:
Demonstration af Falcks redningsudstyr ved et dyrskue i Ringkøbing 1933.
Byggeri af Falck-station i Skjern i 1933.
Optagelser fra befrielsesdagene 1945 – tyske soldater marcherer gennem Skjern og optagelse af soldater ved grænsen.
Fra Frøslevlejren efter danskernes overtagelse af lejren.
Optagelse af storbrand i Skjern maj 1945.
Optagelser fra Løvstrupgård i 30-erne og jubilæumsfest samme sted 1949 + høst på Løvstrupgård i 50-erne
Gl.Film fra Ringkøbing – Isfiskeri på fjorden 1947 – gadebilleder fra Ringkøbing 1959-60 – kongebesøg i Ringkøbing 1963 eller 64.
h. Juletræ i Højmark 1997.
Sommerfest i Højmark 1998+1999.
Revy i Højmark 1999.
Sprængning af silo på havnen i Ringkøbing.
Silotårn og gl. korntørreri og skorsten nedtages på Højmark foderstof efterår 1999.
Møllerejsning hos Børge Andersen i marts 2000.
Sommerfest i Højmark år 2000.
Fiskekutter på legepladsen gøres klar til maling.
Fra Brugsens 100 års jubilæumsreception med indslag fra TV-Midt-Vest.
Arkivaften med gamle lejlighedssange/v.Jens Degnbol..
Sommerfest i Højmark 2001.
Fra arkivaften 13/3-2001- Musik af Ole Kjær, spillet af Erik Andersen og Jørgen Christensen.
Lidt fra Grill-dag på Højmark brugsforening.
Sommerfest i Højmark 2002 med overrækkelse af årskruset til Jonna Green.
Højmark skoles ”jubilæumskabaret” i anledning af skolens 50 års for indvielsen af den nye skole i Højmark.
De gamle elever mødes ved skolen i anledning af jubilæet.
Jubilæumsfesten i Hallen om aftenen med taler af skoleinspektør Mehli Nygård og Niels Jacob Hindhede.
j. Sommerfester redigeret juni 2002 for årene 1995 – 96 – 97 – 98 – 99 – 200 – 2001.
217c Tilføjelse til båndet 17/9-2003 indeholder nu:
Dilettant ”Frihedsgudinden”
Gymnastikopvisning 1995.
Optagelser fra Ø.Lem hede – Niels Tofts fiskedam – Lem Kjær.
Sommerfest i Højmark 1995.
Fra TV-Midt-Vest skoleelever årg.1934 mødes 1994.
Klip fra høstfestrevy 1995.
Indvielse af sognehuset 17/9-2003.
Fortsættes næste side…………..
Videobånd i arkivet.

Afleverings nr. og afleveringens indhold.
164.
Optagelser af Svend Åge Barbesgård.
a. ”De tre skalke”.
b. ”En søndag på Amager”.
c. ”Oklahoma”.

252.
a. Film optaget af Hans Laurids Pedersen i anledning af gymnastikforeningens 100 års jubilæum 1982.
Filmens emne: ”Rundt i Højmark-området. Varer ca. 18 min.
Er også overført til DVD titel: Lokale småklip.
Videooptagelser overført til DVD/ i arkivet.

DVD titel:Forsamlingshuset 1890-1990
Johs.Husteds vidooptagelser fra jubilæumsfesten.
DVD titel: Skolejubilæum.
Fra Højmark skoles 50 års jubilæum med jubilæums-kabaret og fra aftenfesten med tale af Skoleinspektør Mehli Nygård og Niels Jacob Hindhede.
DVD titel: Oklahoma.
Et sangstykke opført i Højmark 1984
Instruktør Jonna Green ——– stykket varer ca.2 timer.
DVD titel: De tre skalke.
Et drama og skæmtespil opført i Højmark 1986.
Instruktør Jonna Green — personliste indlagt i omslaget.
Spilletid 119 min.
DVD titel: En søndag på Amager.
Instruktør Jonna Green —– spilletid ca.2 timer.
Lokale medvirkende: Kurt Johansen – Benny og Birger Husted – Tage Nielsen.
I musikken Georg Jørgensen.
DVD titel: Gl. film fra 30-erne Nr.1.
Indhold: Se omslaget.
DVD titel: Gl. film fra 30-erne Nr.2.
Indhold: Se omslaget.
DVD titel: Lokale klip Nr.1.
Indhold: Se omslaget.
DVD titel: Lokale klip Nr.2.
Indhold: Se omslaget.
DVD titel: Lokale klip Nr.3.
Indhold: Se omslaget.
DVD titel: Sommerfester Nr.1.
Indhold: Fra sommerfester i Højmark år 1995-1996-1997-1998-1999.
DVD titel: Sommerfester Nr.2.
Indhold: Sommerfester i Højmark år 2000-2001-2002-2003.
DVD titel: Til arkivaften.
Indhold: Småklip fra de andre DVD-er —- varer ca.45 min.

Denne side forbeholdt Video på DVD.
Denne side forbehold video på DVD.
Årup
Peder (tidl.mejeribestyrer i Højmark)
Afleverings nr. og afleveringens indhold.
205.
a. Protokoller og hovedbøger (14 stk.).
b. 4 mapper: Byggeri 1936
: Regnskaber 1930-83.
: Om spildevandssagen i 1948-50.
: Erik Tofts beretninger 1931-45.
f. Billede indrammet: Mejeriet ca.1899.