Adelvej

Nr. 1

Luftfoto fra 1952

I 1916 byggede Charles Jensen værksted på grunde Adelvej 1 
Fra 1916-1920: Charles Jensen 
Fra 1920-1935: Frederik Olsen 
Fra 1935-1952: Ingemann Vestergaard 
Fra 1952-1956: Knud Erik Eriksen og Frede Korsgaard 
Fra 1956-1962: Knud Erik Eriksen og Jens Toft 
Fra 1962-2016: Knud Erik Eriksen. 
Efter sin død i 2016 er bygningerne solgt til LJM. Bygningerne er i dag nedrevet og der er i dag grønt område på stedet. 

Foto fra 2011

Foto fra 2019

Foto fra 2019

Nr. 2a

Foto fra 1900

Gammel hus fra før år 1900
ca. år 1900 ejet af "Wolle Smed"
Senere ejere:
før 1946: Esper Kristensen
fra 1946: Jensine Sørensen
fra 1953: Arne Nielsen
fra 1979: Anders og Lilli Mathsen
Nuværende ejere: Karsten Pedersen

Luftfoto fra 1959

Foto fra 2011

Nr. 2b

Foto fra 1959

Bodil og Anton Hindhede byggede huset i ca. 1920 
derefter Mads og Kathrine Hindhede fra 1956
Kathrine solgte til John Visgaard ca. 1983.
fra 1985: Harald Jensen
fra 2001: Allan Aakerblad Jensen
fra 2004: Lene og Henning Mikkelsen

Foto fra 2011

Nr. 3

Luftfoto fra 1959

Før 1930: Peter Andersen Gamborg
fra 1930-1944: Christoffer A. Christensen
fra 1944-1975: Søren Hedegaard Jensen
fra 1975-1979: murer Chr. M. Nielsen
fra 1979: Niels Ove Maabjerg

Foto fra 2011

 Nr. 4a

Foto fra 2011

Bygget i 1964 af Harald Svendsen
fra 1990: Hans Chr. Nielsen

Nr. 4b

Foto fra 2011

Bygget af Anna Jørgensen, enke efter Ansger Jørgensen i Karsbæk
efter hende forskellige ejere.
2018 - Agnieszka Danita Nowak

Nr. 5

Luftfoto fra 1959

Før 1940: Helge Gyldenløv Christensen
 1940: Anders Jensen Rindum
 1945: Johannes Toft - m.fl.
 1954: Niels Nygaard
 1966: Johannes Husted
 2017: Koba Malakmadze

Foto fra 2011

Nr. 6 – “Lille Degnboel”

Luftfoto fra 1958

Et af de gamle huse i Højmark. Huset er stuehuset fra en gammel nedlagt gård.
Huset har haft flere ejere igennem tiden: 
Kirstine og Peder Andersen
Knud Thomassen
Seneste ejere: Pia Enemark og Stig B. Nielsen
              Jørgen og Karen Wiese
Nuværende ejere: Maja og Ole P. H. Pedersen 

Foto fra 2011

Nr. 8

Luftfoto fra 1959

Bygget i 1850. Huset har været fattighus fra 1880´erne indtil ca. 1911.
Solgt til privat side med klausul på at den ikke måtte bruges til beboelse.
Huset overlevede og er i dag restaureret.
Nuværende ejer: Marion Stanislaw Knopp.
Fra 2019: Karsten Lyhne Jensen

Foto fra 2011

Nr. 9

Luftfoto fra 1959

Bygget i 1955 af Anton Nygaard
fra 1961: Maren Nielsen
senere: Søren Svingel
Nuværende ejer: John Andersen

 

Foto fra 2011

Foto fra 2019

Nr. 10 – “Ny Degnboel”

Luftfoto fra 1948

Udskilt fra Gl. Degnboel i 1867. Bygget af N. P. Enevoldsen 
fra 1895: Jens Enevold Nielsen (Jens Toft)
derefter: Niels Erik Toft
fra 1960: Niels H. Toft
Niels sælger det meste af jorden fra og sælger gården med lidt jord til 
Karen og Steen Jørgensen i 2001.
Gården er fundet bevaringsværdig og er restaureret igennem de senere år.

 

Foto fra 2011 – gården set fra syd

Foto fra 2011 – gården set fra øst

Nr. 11 – Højmark Andelsmejeri.

Luftfoto fra 1959

Mejeriet startede i 1896. Blev sammenlagt med Ringkøbingegnens Mejeriselskab fra 1976 
og Vestjysk Mejeriselskab fra 1982. Andelsmejeriet blev nedlagt i 1984 og købt af 
Grethe Jacobsen og fik navnet Højmarklaboratoriet. Blev i 2015 overtaget af et 
amerikansk firma.

Foto fra 2011

Nr. 13 – Højmark Brugsforening

Luftfoto fra 1948

Højmark Brugsforening blev oprettet og begyndte sin virksomhed i Nymølle i 1901.
Fra 1903 i Højmark.
Forretningen blev nedlagt i 2008 og købt af Højmarklaboratoriet til kontorfaciliteter.

Foto fra 2011

Nr. 16

Luftfoto fra 1948

Huset er bygget af Jens Dal i 1922. 
fra 1953: Ingvard Nielsen
derefter: Rigmor og Johannes Hougaard
Nuværende ejer: Leise Christensen og Ole Pedersen

Foto fra 2011

Nr. 18-20 – “Dal”

Luftfoto fra 1948

Luftfoto fra 1959

Gammel gård fra 1500 tallet. 
fra 1585: Kirsten Nielskone - fra 1630: Poul Dall - fra 1677: Chresten Poulsen 
fra 1703: Jens Andersen - fra 1749: Moust Jensen - Iver Christen og Maren Jacobsdatter købte gården - fra 1811: Jens Laursen og Barbara Iversdatter 
fra 1828: Thomas Chr. Jensen - fra 1857: Iver Jensen Dall, deres søn Jens Dall havde 
gården indtil 1922.
Fra 1922-1975: Kristian Gintberg
fra 1975: Anders Kristian Gintberg
Det ser ud til at gården har været i den samme slægts eje siden omkring år 1800.

Foto fra 2011

Foto fra 2011 – nuværende stuehus

Nr. 19

Luftfoto fra 1959

Et af de gamle huse i Højmark. Jordemoder fru Grønborg boede her fra omkring 1905 til 
1915. Senere blev der i mange år drevet rute- og lillebilkørsel fra adressen. 
Først Andreas Jørgensen - så kroejer Peder Nygaard - derefter Christian Graversgaard.
Så Frederik Henriksen. 
fra 1955: Lars Larsen
fra 1971: Henry Madsen
fra 1975: Peder Jessen
I dag ejes huset af Ole Green.

Foto fra 2011

Nr. 21

Uddelerbolig til foderstofforeningen.
Fra 1959 beboet af Egon W. Svenstrup indtil han gik på pension i 1990.
Derefter forskellige lejere. Huset blev nedrevet i 2015.

Foto fra 2011

Nr. 22 – “Lynghøj”

Luftfoto fra 1952

Bygget af Peder Hykkelbjerg i 1936.
Fra 1966: Inger og Kristian Bundgaard Clemmensen

Foto fra 2011 – stuehuset

Foto fra 2011 – driftsbygninger

Nr. 25 – Højmark Foderstofforening.

Luftfoto fra 1948

Foto fra 2011

Foreningen er oprettet i 1931. Senere med i RAG. Nu en afdeling under
Vestjyllands Andel

Foto fra 2011

Foto fra 2019

Nr. 27 – Højmark Maskinforretning.

Luftfoto fra 1963

 
Højmark Maskinforretning oprettet af  Jens Toft omkring 1960. I mange år en stor virksomhed med flere ansatte. Jens har forretningen endnu og handler stadig lidt småmaskiner. Omkring år 2000 blev smedeforretningen nedlagt som virksomhed.
 
 

Foto fra 2011

 

  Nr. 29

Luftfoto fra 1959

 

Gammel fæstegård under Lundenæs. I 1664 fæstebonde Niels Olufsen, herefter mange ejere op igennem tiden.
Fra 1905: Niels Guldager.
Fra 1957: Arne Guldager.
Børge Andersen køber gården af Arne Guldager, og sælger bygninger til Helle Ammizbøl og
Henrik Frøsig Pedersen i 1986.
Nuværende ejer: Mette Kristensen

 

Foto fra 2011

 

Foto fra 2011

Nr. 31

Foto fra 2011

Sigurd Toft har bygget huset. Derefter Christian Husted.
Nuværende ejer: Gerda Sørensen
Fra 2020: Bjarne Vendelbo Andersen

 
 

Nr. 33

Luftfoto fra 1959

  
Bygget af Marianne Lund i 1954.
Fra 1966: Johanne og Kristian Andersen
Nuværende ejer: Karen Marie Kristensen

Luftfoto fra 2011

 Nr. 35

Luftfoto fra 1959

Bygget af Kristian og Maren Rabjerg, derefter Hakon Rabjerg
Ethel og Kristian Bukholt.
Ethel Bukholt bor i huset i dag.
Huset ejes af Birgit Borum (Bukholt)
Fra 2023: Frederik Susgaard

Foto fra 2011

Nr. 37

Luftfoto fra ca. 1963

Gammelt hus ejet af Jens Peder Henriksen, der passede kommunens grusgrav i Øster Lem Hede. Den sidste ejer var Kirstine Kjærgaard. Derefter blev huset fjernet for at give plads til det nuværende byggeri der har to lejligheder med nr. 37A + 37B

Foto fra 2011

Nr. 39A – Sognehuset

Luftfoto fra 1963

Det nuværende sognehus blev bygget som alderdomshjem i 1911. Efter den var nedlagt, var den flygtningecenter i 2 år. I den østlige ende har lokalarkivet lokaler og i den vestlige ende er der kirkekontor.

 

Foto fra 2011

Nr. 39 B+C

Foto fra 2011

Kommunalt boligbyggeri med to lejligheder
Ejes i dag af Torben Poulsen i Velling. Boligerne beboes af hans medhjælpere.

Nr. 41 – Højmark Forsamlingshus

Luftfoto fra 1948

Nuværende hus er bygget i 1934. Idrætshal opført i 1965. Gymnastikhal med springgrav opført i 1991

 
 
 

Foto fra 2011

Foto fra 2011 – Idrætshallen

 Nr. 43 – Højmark Børnehus

Luftfoto fra 1961

Skoleinspektørbolig opført i 1952, da skolen blev bygget. 
Bygningen er i dag børnehus

Foto fra 2011

Nr. 45 – Højmark Skole.

Luftfoto fra 1961

Højmark Skole, bygget i 1952 og ombygget og moderniseret for få år siden.
Fra 2021: Friskolen Højmark Børneverden.

Foto fra 2011

Nr. 47 – Højmark Gl. Skole

Luftfoto fra 1948.
Højmark Gl. Skole, bygget i 1862 – set fra øst. Skolen blev lukket i 1952

Luftfoto fra 1959.
Tilbygning er fra 1892. Der var både skole og kommunekontor. Sidehuset er i dag væk.                                            

Foto fra 2011 – Er i dag ombygget og indeholder tre lejligheder

 Nr. 49 – Højmark Kirke.

Højmark Kirke / Sdr. Lem Kirke er bygget i 1100-tallet. Det nuværende tårn er fra 1924.

 Nr. 59 – “Nørager”

Luftfoto fra 1948

Bygget af Jens Vejse i 1936. Anne Vejse sælger til Anne og Erik Andersen i 1983.
Derefter: Jens Pedersen
Nuværende ejer: Søren Kjærgaard Pedersen

Foto fra 2011

Foto fra 2019

Nr. 61 – “Hedevang”

Luftfoto fra 1948

Hedevang er opdyrket af Jens Peder Hedevang fra 1912. Han bor i en hytte af lyngtørv 
de første par år, men bygger en 4-længet gård op.
For denne indsats er Anne Marie og Jens Peder, hædret i Kongenshus Mindepark.
Sælger til Marie og Gustav Nielsen (datter og svigersøn) omkring 1964.
Fra 1991: Sonja og Tage Nielsen.
Fra 2022: Tage Nielsen

Foto fra 2011

 Nr. 63 – “Nihøje”

Luftfoto fra 1959

Opdyrket i 1923, af Mathias Andersen - derefter Søren Chr. Sørensen. 
Så Mikkel Berthelsen og Thomas Bækbo
Fra 1945: Else og Svend Jensen
Ca. 1988: Leo Nielsen
Nuværende ejer siden 1991: Ingeborg og Arne Pedersen
Jorden er i dag tilplantet med skov og juletræer

Foto fra 2011

 Nr. 65

Luftfoto fra 1948

Først ejer er: Klemen Bundgaard Klemmensen i 1938.
Kristian Bundgaard Klemmensen i 1989, derefter Hans C. Heinze.
Nuværende ejer: Christina Sandager Jensen og Rasmus Illum Jensen

Foto fra 2011 – Stuehuset set fra syd

Foto fra 2011 – ejendommen set fra nordøst

Nr. 67 – “Højbo”

Luftfoto fra 1948

 Bygget af Martin Olsen i 1937. Fra 1945: Alfred Østerby, som sælger hurtig til 
Erik Kr. Nielsen
1947: Emil Forsom
1971: Orla og Emil Forsom
1985: Orla Forsom.
Orla Forsom sælger til Klaus Vang Nielsen og Helge Rasmussen i 1999 Klaus Vang Nielsen,eneejer fra 2007.
2018: Claus Vang Nielsen og Anders Rasmussen
2022: Anders Rasmussen

Luftfoto fra 1988

Foto fra 2011 – Det nye stuehus bygget af Janne og Claus Nielsen. Ligger vest for gården.

Foto fra 2011 – Højbo set fra øst

Nr. 69

Luftfoto fra 1948

Udstykket fra Fårborggård omkring 1900. Den første ejer var Svenning Berthelsen.
Herefter P. C. A. Hjøllund
1922: Anton Agerbo. Han sælger til Svend Jørgensen i 1960.
Helge Rasmussen køber gården i 2000.
Stuehuset er i dag lejet ud - fedesvin i staldene.
2018: Claus Vang Nielsen og Anders Rasmussen
2022: Anders Rasmussen

Luftfoto fra 1963

Foto fra 2011

Nr. 71 – “Mastrupdal”

Luftfoto fra 1959

Udstykket fra Fårborggård omkring 1890. Første ejer: Chr. Østergaard.
Derefter Jens Ø. Pedersen, så Laurids Lassen
I 1945 køber Thomas Vejbæk gården.
I 1962 brænder Mastrupdal. 
I de nye stalde starter Thomas produktion af smågrise med 100 søer.

Luftfoto fra 1963
Gården genopbygget efter branden.

Thomas Vejbæk sælger gården til Svend Jørgensen i nr. 69 i 1987.
I 1997 ejes bygninger af Signe og Anders Hedegaard.
Nuværende ejer: Albert Peter Krebs

Foto fra 2011

Foto fra 2019

Foto fra 2019