Øster Lemvej

Nr. 1

Luftfoto fra ??

Ejet i 1900-årene af Thomas Thomsen.
Fra midt i 1940´erne sønnen Anders Thomsen
Fra 1947 - Arne Larsen
Fra 1950´erne - Christian Graversgaard
Kristian Bukholt køber ejendommen og lægger jorden over "Bjerglide" og sælger 
bygningerne til Hans Jørgensen.
Fra 1978 - Birgitte K. Jensen og Niels Stræde Christensen
Fra 1997 - Diana Angela og Karl Uwe Buvaw
Fra 1998 - Kirsten og Henrik L. Hansen
Derefter - Kirsten L. Hansen
Fra 2023 - Jannie E. A. Hvilsted og Carsten Kraft

Luftfoto fra 1988

Foto fra 2013

Nr. 2 – Sdr. Lem Præstegaard

Luftfoto fra 1948

Bygget i 1875 af Peder Henrik Bech, der var præst i sognet fra 1865-1880.
Sidst i 1800-tallet blev der solgt jord til kommunen til en skole i Højmark.
I 1906 er solgt 81 tdr.land fra, det er i dag Øster Lemvej nr. 1, 3 og 5.
Resten af jorden er i dag forpagtet ud. På samme til blev avlsbygningerne fjernet.
Nuværende beboer er Hanne Byskov, der er præst i Højmark og Lem kirker.

Foto fra 2013

Nr. 3 – “Bjerglide”

Luftfoto fra 1948

Ejet før 1916 af Poul Veise.
Fra 1917 - Maren og Christian Rabjerg
Fra 1946 - Ethel og Christian Bukholt
Fra 1994 - Peder og Jens Degnbol
Jorden lægges sammen med "GL. Degnbol"
I 1994 sælges bygningerne til Alberto Lange, der er nuværende ejer.

Luftfoto fra 1961

Foto fra 2013

Nr. 4 – “Birrum”

Luftfoto fra 1948

Ejet af "Vennergaard" i Velling.
Fæstebonde før 1664 var Ole Jensen, derefter stod gården ubeboet en tid.
Fra 1749 - Peder Nielsen Hindhede.
Derefter Jens Pedersen Hindhede, der købte gården til selveje.
Fra 1827 - Jacob Andersen Pig
Fra 1829 - Thomas Christensen
Fra 1830 - Mads Madsen - så Jens Boling, derefter Christian Astrup Jensen
Fra 1841 - Villum Nielsen
Fra 1853 - Johannes Lauridsen, derefter Christian Johannesen
Fra 1920 - Iver Johannesen
Fra 1946 - Kristian Søndergaard
Fra 1951 - Jørgen Christensen
Fra 1981 - Asger Bjørnskov Jensen, der bygger nyt. Jorden er solgt til "Mellemgaard"
I dag er der anlægsgartnervirksomhed.

Luftfoto fra 1988

Foto fra 2013 – driftsbygninger

Foto fra 2013 – stuehus

Nr. 5 – “Toftgård”

Luftfoto fra 1948

Gården er bygget af Sigurd Tofts far på jord, købt fra Præstegården i 1905
Han døde ung og i 1906, drives gården videre af enken, Mette Marie Toft
Fra 1929 - Sigurd Toft
Fra 1965 - Gunnar Toft
Fra 2001 - Peder Degnbol
Fra 2004 - Bjarne Andersen, der lægger jorden under Lambækvej 22.
Bygningerne sælges til nuværende ejer, Bjarke Borup og Bente Nygaard Winther

Luftfoto fra 1988

Foto fra 2013

“Kløvdal”.

En gammel selvejergård der før 1614 ejes af bønder. I 1614 underlagt Ulrik Sandbjerg på “Lundenæs”.

Fæsterne hed : Morten Jensen (1614), Jens Jensen (1630), Chr. Sibasten (1648), Jens Jensen (1677), derefter Jep Laursen, der også var degn. Derefter sønnen Jørgen Jepsen

År 1800 – Jørgen Jørgensen. Omkring 1816 deles gården i to.

Nr. 6 – (halvdel af “Kløvdal”)

Luftfoto fra 1948

Første ejer er Mogens Nielsen, derefter sønnen Anders Mogensen til engang i 1880´erne
Fra 1901 - L. Chr. Ibsen, derefter Johannes Ibsen, derefter Gravers Ibsen
Så købte N. Chr. Toft gården
Fra 1953 - Carl Bech.
Fra 1991 - Arne Hansen, der sammenlægger jorden med nr. 9
Fra 1993 - Carsten Jespersen
Fra 2016 - Julie Winniel og Martin Green
Fra 2022 - Mathilde Kirk Andersen og Mathias D. Andersen

Luftfoto fra ??

Luftfoto fra 1988

Foto fra 2013 – driftsbygninger

Foto fra 2013 – stuehus

Nr. 7 – “Stokholm”

Luftfoto fra 1948

Gammel fæstegård under "Holmgaard"
Fra 1677 - Morten Poulsen
Fra 1687 - Anders Madsen
Fra 1711 - Peder Jensen, derefter Anders Iversen
Fra ca. 1750 - Christian Nielsen, derefter Niels Stokholm og Mette Jensdatter
Fra 1783 - 1807 - Laurids Nielsen, der køber til selveje i 1796.
Fra 1807 - Niels Letager
Fra 1850 - Peder Chr. Frederiksen
Fra 1886 - Christian Jensen (Stokholm)
Fra 1932 - Jens Peder Stokholm
Fra ca. 1980 - Gunnar Toft, der samler jorden under "Toftgård"
Fra 1982 - Susanne og Leo Nielsen
Fra 1985 - Bruno Jensen
Fra 1985 - Gert Bjerregaard
Fra 1988 - Mariann og Jørgen Homann Møller
Fra 1996 - Svend Madsen
Fra 2017 - Bente Sørensen

Luftfoto fra 1988

Foto fra 2013

Nr. 8 (halvdel af “Kløvdal)

Luftfoto fra 1948

Efter deling var Christian Laursen ejer indtil 1826, så svigersønnen Morten Knudsen.
Fra 1858 - Christian Mortensen
Fra 1901 - Villads Johannesen
Fra 1912 - Johannes Johannesen
Fra ca. 1950 - svigersønnen Aage Hansen
Fra 1993 - Orla Forsom, der samler jorden under Adelvej 67
Fra 1994 - Jørgen Bjerregaard
Fra 1996 - Majbrit og Henrik Præstegaard
Fra 2012 - Majbrit Præstegaard

Luftfoto fra 1961

Luftfoto fra 1988

Foto fra 2013

Nr. 9 – “Poulsgård”

Luftfoto fra 1948

Gammel fæstegård under "Holmgaard"
Fra 1651-1664 - Poul Pedersen
Fra 1688 - Jens Laursen og Niels Andersen
Fra 1705 - Gravers Nielsen
Fra 1719 - Anders Nielsen
Fra 1741 - Jesper Christensen
Fra 1760 - Peder Jespersen, der køber til selveje
Fra 1820 - Niels Villumsen
Fra 1855 - Frans Kristensen
Fra 1901 - Niels Peder Frandsen
Fra 1916 - Poul Veise
Fra 1940 - Niels Veise
Først i 1970´erne - Børge Jespersen, der ejede "Smalhale". Han sammenlægger jorden
Fra 1980 - Arne Hansen

Luftfoto fra 1966

Luftfoto fra 1988

Foto fra 2013

Foto fra 2013

Nr. 10

Luftfoto fra 1948

Ejet af Mikkel Christensen før 1843
Fra 1844 - Laurids Jensen Grenn
Fra 1887 - Laust Christensen (Green)
Fra 1916 - Poul Green
Fra 1925 - Viggo Gade Jørgensen
Fra 1937 - Maja Gade Jørgensen, derefter Viggo Thomsen
Fra 1974 - Gunnar Green, der samler jorden under nr. 15
Fra 1974 - Alfred Ørsted
Fra 1993 - Torben Green
Fra 2001 - Højbo ApS ved Claus Strøm Nielsen
Fra 2019 - Claus Strøm Nielsen og Anders Rasmussen
Fra 2022 - Anders Rasmussen

Luftfoto fra 1961

Luftfoto fra 1988

Foto fra 2013

Nr. 11 – “Smalhale”

Luftfoto fra 1948

Var bispegods i 1624, fæster var Jens Skrædder.
Fra 1636 - P. Pedersen
Fra 1641 - Kristian Pedersen
Fra 1688 - Niels Jensen
Fra 1705 - Eske Nielsen Smalhal
Fra 1730 - Anders Eskesen, derefter Mathias Johnsen, derefter Jens Pedersen
Fra 1777 - Peder Andersen, der køber til selveje i 1797.
Fra 1822 - Mathias Jensen
Fra 1854 - Jens Peder Mathiasen
Fra 1895 - Mathias Mathiasen
Fra 1929 - Niels P. Mathiasen
Fra ca. 1960 - Børge Jespersen
Fra 1973 - Arne Hansen
Fra 1975 - Lars Erik Bøgild
Fra 1997 - Lissi Bøgild

Luftfoto fra 1988

Foto fra 2013

Nr. 12

Luftfoto fra 1963

Bygget af Mikkel Mikkelsen i 1966, derefter Jens Mikkelsen
Fra 1999 - Lise Lotte og Henning Mogensen
Fra 2014 - Star Invest A/S - efter tvangsauktion
Fra 2022 - Aa. Jensen Gruppen A/S

Foto fra 2013

Foto fra 2019

Nr. 13 – “Mellemgård”

Luftfoto fra 1948

Tilhører "Lundenæs" omkring 1500-tallet.
Fra 1597 - Hans Ibsen
Fra 1623 - Peder Madsen
Fra 1655 - Christian Pedersen
Fra ca. 1705 - Morten Nielsen
Fra 1751 - Peder Mortensen, derefter Morten Pedersen, derefter Poul Andersen
Fra 1819 - Christian Kristensen
Fra 1823 - Christian Nielsen Bækbo
Fra 1856 - Thomas Christensen, derefter sønnen Jens Thomsen
Fra 1943 - Thomas Bækbo Thomsen
Fra 1966 - Johanne Bækbo Thomsen
Fra 1967 - Svend Tranbjerg Nielsen (svigersøn). Svend har solgt jorden nord for gården til Arne Hansen, Øster Lemvej 9
Fra 2020 - Inga Bækbo Nielsen (enken)

Luftfoto fra 1988

Foto fra 2013

Nr. 14

Luftfoto fra 1948

Før 1944 - Harry H. L. F. Olesen
Fra 1944 - Knud Hygum Olsen
Fra 1950 - Robert Pedersen og Niels Chr. Toft
Fra 1955 - Peder Pedersen
Fra 1965 - J. Lindeberg Jensen og Knud Fjordby
Fra 1966 - Verner Andersen
Fra 1994 - Frank Nielsen og Nichola Mitchell

Luftfoto fra 1961

Foto fra 2013

Nr. 15

Luftfoto fra 1948

Fra 1870 - Peder Henriksen
Fra 1876 - Henning Mikkelsen
Fra 1906 - Niels Chr. Jansen
Fra 1908 - Laurids Green
Fra 1955 - Gunnar Green
Sidst i 1980´erne - Torben Green, der sammenlægger jorden med nr. 10.
Fra 2007 - Kevin Mark Stephensen
Fra 2014 - Chanette Sand Nielsen og Michael Lykke Jensen

Luftfoto fra 1961

Luftfoto fra 1988

Luftfoto fra 1988

Foto fra 2019

Nr. 17

Luftfoto fra 1948

Bygget på hedejord fra Toft i Øster Lem i 1937 af Villiam Andersen
Fra 1962 - Anders Chr. Nygaard
Fra 1994 - Niels H. Nygaard
Nuværende ejere - Mette Sudergaard Pedersen og Peter S. Østergaard

Luftfoto fra 1966

Luftfoto fra 1988

Nr. 19

Luftfoto fra 1948

Johannes Green købte hedejord i 1939 og opdyrkede den og i 1941 byggede de denne gård.
Fra 1968 - Ejnar Green
Fra ca. 1990 - Carsten Vennevold
Fra 2019 - Holmager ApS
Fra 2022 - Holmager Ejendomme ApS

Foto fra 1988

Foto fra 2013

Nr. 21

Luftfoto fra 1948

I 1870 - Mette Marie Kristensen
Før 1925 - Poul Green
Fra 1925 - Johannes Gregersen
Fra 1941 - Else Kristine Gregersen.
Fra 1942 - Aage Gregersen
Fra 1948 - Carl Nielsen
Fra 1955 - Laurids Grene Green 
Fra 1969 - Johannes Green
Nuværende ejere - Inga H. Kristensen og Bjarne Kristensen

Luftfoto fra 1961

Luftfoto fra 1988

Foto fra 2013

Foto fra 2013

Nr. 23

Luftfoto fra 1948

Ejet før 1938 af Ejnar Krejbjerg
Fra 1938 - Christian Husted
Fra 1992 køber Ejnar Green jorden, og sammenlægger den med Øster Lemvej 19
Fra 1997 - Lise og Ejnar Green
Fra 2020 - Katrine Høj Andersen og Peder Visti Pedersen

Foto fra 2013

Nr. 25

Luftfoto fra 1948

Først i 1930´erne ejet af Harry Olsen
Fra 1934 - Jørgen Søgaard
Fra 1983 - Bjarne Vastrup Nielsen
Fra 1990 - Niels Frost Vedsted
Fra 2006 - Signe Søgaard og Steen Søgaard Rohde

Luftfoto fra 1988

Foto fra 2013

Nr. 27

Luftfoto fra 1948

Tidligere ejet af Hans Andersen, Ejvind Pedersen og Poul Green.
Fra 1991 - Iris og Peder Pedersen
Fra 2000 - Iris Ahle Pedersen
Nuværende ejer - Kirsten Elisabeth Beiker

Luftfoto fra 1988

Foto fra 2013

Nr. 29

Luftfoto fra ca. 1960

Bygget af Gerda og Arne Rasmussen i 1951
Nuværende ejer - Heidi Olesen Grossmann og Jan Grossmann

Luftfoto fra 1966

Nr. 31

Luftfoto fra 1948

Halvdel af "Mogensgaard" der deles i 1874.
Fra 1888 - Arne Andersen
Fra 1901 - Anders Henriksen
Fra 1905 - Enevold Peder Enevoldsen
Fra 1909 - Anders Graversen
Fra 1927 - Mikkel Mikkelsen
Fra 1956 - Jens Mikkelsen
Fra 2003 - Jens Kristian Nygaard, som sælger bygningerne til nuværende ejer 
      Paw Kræmmer Overby og Majda Kadnic Overby
      
I dag er der tømrervirksomhed på gården under navnet Overby Byg

Luftfoto fra 1966

Luftfoto fra 1988

Foto fra 2013

Nr. 33

Luftfoto fra 1948

Ejet i 1940´erne af Elisabeth Jensen, derefter ejet af Christian Isager
derefter Niels H. Nygaard
Fra 1994 boede Anders Chr. Nygaard i huset, der efter hans død blev nedrevet i 2000.

Luftfoto fra 1963

Luftfoto fra 1988

Nr. 35 – “Mogensgård”

Luftfoto fra 1948

Ejet af "Lundenæs" i 1597 hvor Christian Jørgensen var fæstebonde
Fra 1607 - Jørgen Christensen
Fra 1651 - Niels Olesen
Fra 1787 - Thomas Jepsen
Fra 1795 - Laurids Thomsen
Fra 1814 - Henrik Christensen
Fra 1822 - Jacob Lauridsen
Fra 1825 - Joen Knudsen
Fra 1826 - Hans Jera Miassen
Fra 1830 - enken efter Jens Ugelbjerg i Bækbo
Fra 1844 - Henrik Jensen
Fra ca. 1870 deles gården i to dele. Efter delingen er Mogens Andersen ejer.
Fra 1902 - Martinus Andersen
Fra 1922 - Kristian Isager Nygaard
Fra 1959 - Niels Hykkelbjerg Nygaard
Fra 1995 - Jens Kristian Nygaard

Luftfoto fra 1966

Foto fra 2013

Foto fra 2013 – driftsbygninger

Nr. 37 – “Toft”

Luftfoto fra 1948

Fæstegård under "Lundenæs"
Fra 1597 - Jens Christensen
Fra 1610-1619 - Peder Jensen
Fra 1664 - Christian og Niels Pedersen
Fra 1682-1688 - Lars Kristensen og Niels Pedersen
Fra 1696 - Mads Lassen, derefter en brors søn Niels Pedersen
Fra 1763 - Ole Christensen, som køber til selveje i 1795
Fra 1804 - Christian Olesen
Fra 1830´erne - Ole Christensen
Fra 1865 - Kristian Toft
Fra 1909 - Ole Toft
Fra 1953 - Johannes og Frede Toft
Fra 1995 - Svend Toft Pedersen
Fra 2022 - Mette Riis Pedersen og Michael Kongsgaard Riis

Jorden er solgt til Jens Kristian Nygaard 
Ifølge bogen Lem Sogn, side 344, ser det ud til at samme slægt har siddet i gården 
siden 1597.
I dag er gården i forfald og ubeboet.

Luftfoto – ukendt årstal

Nr. 39

Luftfoto fra 1948

Fra 1885 - Marinus Jensen
Fra 1890 - Christian Christensen (Nørmark)
Fra 1936 - Sigurd Nørmark
Fra 1995 - Leif Nørmark

Luftfoto fra ca. 1960

Luftfoto fra 1988

Nr. 41 – “Græstoft”

Luftfoto fra 1948

1842 - Jens Jensen
1882 - Jens Peder Mathisen
1907 - Laurids Christian Ibsen
1918 - Gravers Andbæk Ibsen
1919 - Christian Madsen
1932 - Karl Kristian Madsen
1934 - Hans Christian Nielsen
1942 - Richard Møller
1983 - Jens Chr. Christensen, som ligger jorden sammen med Øster Lemvej 43
1983 - Frits Nielsen
2001 - Martin Nygaard
Derefter - Inger og Ole Lundgaard Christensen
2022 - Rikke Pauli Birkholm Pedersen og Dennis Kongsdahl Pedersen

Luftfoto fra ca. 1960

Luftfoto fra 1988

Foto fra 2019

Foto fra 2019

Nr. 43

Luftfoto fra 1948

Gården hørte under kirken, måske 100 år før reformationen. 
Den gamle navn var "Kirkebolet". Ejer var godsejer på "Rybjerg", Søren Bork
1655 - Kristian Jensen, derefter Jens Laustsen, derefter Peder Jensen, 
    derefter Christian Thomsen
1788 - Jens Nielsen, der får skøde på gården
1817 - Kristian Jensen
1858 - Jens Kristensen
1892 - Niels Gotfred Jensen (Faurby)
1924 - Jens Faurby
1934 - Frede Hykkelbjerg
1957 - Karen Marie og Jens Chr. Christensen
1996 - Claus Hykkelbjerg Christensen
Jorden samles under "Gammelbjerg"
2002 - Karen Marie Kristensen
Nuværende ejer - Ulla Ahle og Jan Klit Hansen

Luftfoto fra 1988

Foto fra 2013

Foto fra 2013