Karsbækvej

Nr. 1 – Dalgaard

Luftfoto fra 1948

Dalgaard var fæstegård under Vennergaard i 1677 - fæstebonden hed Niels Jensen
Fra 1716: Niels Jensens enke
Fra 1725: Chr. Nielsen
Fra 1738: Simon Jensen
Derefter Chr. Simonsen.
Chr. Simonsen køber gården til selveje i 1779.
Næste ejer - Niels Christensen (intet årstal)
Fra 1829: Niels Chr. Nielsen
Fra 1970: Ole Jensen
Fra ca. 1880: Chr. Jørgensen Dalgaard
Fra 1917: N. Chr. Dalgaard
Fra 1958: Chr. Albæk Dalgaard
Fra 1991: Per Høgsberg - der sælger bygninger til Helle Olsen og Frank Jørgensen
Nuværende ejer - Sabina og Poul Andreas Borum Olesen

Luftfoto fra 1988

Foto fra 2013

´KARSBÆK KLOSTER´

Blev oprettet i 1696 af Else Buchwald, og omfattede tre gårde i Karsbæk. Nr 2 – 6 – 9 + Nymølle. Klostret tjente som ophold for fattige adelige jomfruer.

Klosterets historie: Lem Sogn, side 195.

Nr. 2

Luftfoto fra 1948

Tidligere ejer: Chr. Nielsen - fæstebonde
Fra 1705: Bent Nielsen
Fra 1728: Anders Graversen
Fra 1770: Gravers Andersen
Derefter, Bent Graversen der køber gården til selveje
Fra 1844: Niels Knudsen
Derefter, Hans Madsen
Fra 1854: Søren Mikkelsen
Fra 1856: Chr. Pedersen
Fra 1897: Villum P. Christensen
Fra 1947: Knud Christensen
Fra 1963: Harald Christensen
Fra 1990: Kristen Nygaard
Fra 1992, jorden lægges under Karsbækvej 9 og bygninger sælges til Jørgen Tang Nielsen
Nuværende ejer, Arne Vestergaard Andersen.

Luftfoto fra 1988

Foto fra 2013

Nr. 3 – Karsbæk Nygaard.

Luftfoto fra 1948

Ejet af Gjøde Galt i 1688
Fæstebønner: Jens Pedersen - 1705: Jens Nielsen - 1746: Rasmus Jensen, som køber gården til selveje i 1781. Sælger i 1781 til Søren Rasmussen
I 1825, Peder Jensen Gammelgaard
I 1856, enken 
I 1862, Jesper Madsen
I 1881, Peder Jespersen
I 1912, Ejlert Bukholt - efter Ejlerts død drev enken Jørgine gården indtil 1950, hvor Andreas Bukhold overtog den. Jorden er nu solgt fra til Per Høgsberg, Karsbækvej 5 og 
bygninger til Arne Vestergaard Andersen i 1991.
Nuværende ejer - Pernille og Brian Rohde.

Luftfoto fra 1988

Foto fra 2013

Nr. 4

Luftfoto fra 1963

I 1948, Jens Husted + Søren Jensen
I 1949, Chr. Holm Nielsen
I 1967, Hans Stærk
I 1997, Nielsine Stærk
Nuværende ejer, Frits Nielsen

Luftfoto fra 1988

Foto fra 2013

Nr. 5

Luftfoto fra 1948

Gammel fæstegård under Vennergaard, nævnt i 1688. Fæster var Morten Poulsen
I 1714: Villum Hansen
I 1744: Laurids Christensen. 
I 1796: Sønnen,  Villum Lauridsen Lang købte gården til selveje 
I 1804: Niels Villumsen. Niels´ to børn Villum og Kirsten Marie havde gården i 1854.
Villum og Kirsten Marie havde fra deres ægteskaber børn og Villums søn Simon Villumsen og en af Kirsten Maries sønner havde gården fra 1870 til 1879.
Derefter, Andreas Nielsen Rindum
I 1881: Bonde Rindum
I 1935: Ejvind Aarup
I 1952: Hans Høgesberg
I 1978: Hans og Per Høgesberg
I 1986: Per Høegsberg.
I 2022: Mads Hollænder Høegsberg

Luftfoto fra 1988

Foto fra 2013

Nr. 6 – Østergaard

Luftfoto fra 1948

En af de tre gårde under ´Karsbæk Kloster´. 
Ejet af Claus Ulrik Mormand og Else Buchwald
I 1683 fæstebonde Jørgen Jensen
Fæstere eller ejere i klostertiden er ikke kendt.
I 1758: Peter Poulsen Stampe, han før skøde på gården i 1797.
I 1805: Jens Madsen
I 1826: Gravers Nielsen Brøllund
I 1865: Niels Chr. Graversen
Derefter, Lauge Jørgensen
I 1931: Ansgar Jørgensen
I 1961: Anna Jørgensen (enken)
I 1968: Aksel Jørgensen
Ï 1993: Børge Andersen
Nuværende ejer: Bjarne Vendelbo Andersen, Lambækvej 22
Gården drives i dag sammen med Lambækvej 22. Staldene er indrettet til fedesvin. 
Stuehuset er udlejet.

Luftfoto fra 1988

Foto fra 2013

Nr. 7

Luftfoto fra 1963

Tidligere ejere: Chr. Gene, Chr. Nygaard sen., Albert Nygaard, hans enke Frida Nygaard
Nuværende ejer: Martin Nygaard

Luftfoto fra 1988

Foto fra 2013

Nr. 8

Luftfoto fra 1948

Købt af Anton Nielsen (Hedesmeden) i 1918.
Fra midt 1950´erne - Karl Nielsen
Derefter Poul Olsen
Nuværende ejer: Berit L. Christiansen og Michael Andersen

Luftfoto fra 1977

Foto fra 2013

Nr. 9

Luftfoto fra 1948

En af de tre klostergårde. Gården havde i gammel tid det mærkelige navn ´Quab´. 
Fra 1683: Jørgen Jensen
Fra 1731: Chr. Jensen
Fra 1770: Niels Jensen Bækbo, der køber gården fri og får skøde i 1797.
Derefter: Niels Jensen Bækbo´s søn, Jens Nielsen Bækbo.
I 1833: Søren Pedersen
I 1834: Chr. Christensen Bloch
I 1869: Anders Christensen Bloch
I 1888: Chr. Nielsen Nygaard
I 1933: Albert Nygaard
I 1960: Kristen Nygaard
Nuværende ejer: Carsten Nygaard.

Luftfoto fra 1988

Foto fra 2013

Nr. 10

Luftfoto fra 1948

I 1864 ejet af Chr. Sørensen
I 1871: Søren Christensen
I 1907: Jens Jørgen Lambæk
I 1918: Johannes Graversgaard
I 1928: Anders Graversen.
I 1941: Kirstine Graversen (enken)
I 1947: Thorvald Graversen
I 1979: Carsten Jensen
I 1994: Niels Chr. Nicolajsen, der sammenlægger jorden med Lem Hedegaard, som han 
driver. I dag bor Niels Chr. på ejendommen.

Luftfoto fra 1977 – Gården nyopført efter en brand i 1971.

Foto fra 2013

Nr. 11

Luftfoto fra 1961

Ejer i 1940´erne: Marius Jensen
Fra 1947: Anton Sigvald Pedersen
Enken, Kirsten bor der stadig i 2004.
Nuværende ejer siden 1986: Anne Kathrine og Ernst Madsen (datter og svigersøn)
- de bor ikke på gården.
Fra 2022 - Heidi Kildegaard

Foto fra 2011

Nr. 12

Luftfoto fra 1961

Ejet af Maren og Svenning Andersen og derefter af sønnen Mourits Andersen.
Fra 1988: Charlotte og Peter Svarrer
Fra 1994: Niels Chr. Nicolajsen
Fra 1996: Carsten Jensen
Fra 2019. Gunnar og Carina Mouridsen

Luftfoto fra 1988

Foto fra 2011

Nr. 13

Luftfoto fra 1963

Gården er bygget i 1904 af J. P. Lambæk. Derefter Kristian Muldbjerg.
Fra først i 1950´erne: Jens og Esther Muldbjerg. 
De sælger til Jørgen Therkelsen sidst i 1990´erne.

Luftfoto fra 1988

Foto fra 2011

Foto fra 2011

Nr. 14

Luftfoto fra 1963

Bygget på jord fra "Hedevang" af Marie og Gustav Nielsen omkring 1950.
Fra midt 1970´erne: Etel og Hans Chr. Nielsen
I 1988: Niels Chr. Nicolajsen
Han sælger bygningerne til Agner Jensen og Anne Marie Vinkel i 1995.

Luftfoto fra 1988

Nr. 15

Luftfoto fra 1961

Før 1940 ejet af Johannes Graversgaard.
Fra 1940: Ejnar Johnsen
Fra 1965: Karl Nielsen
Fra 1972: Niels Høj Toft
Fra 1990: Jørgen og Peter Høj Toft
Fra 1998: Tina og Lars Didriksen

Luftfoto fra 1988

Foto fra 2011

De sidste gårde på Karsbækvej er alle bygget i første halvdel af 1900-tallet af hedejord fra “Nybjerg” og “Degnbol”.

Nr. 16 – ´Lem Hedegaard´

Luftfoto fra 1948

Bygget på jord fra "Degnbol".
Første ejer var Erik Toft og Jens Bukholt som havde bestyrer på gården.
Fra ca. 1945: Anders Andersen
I 1980: Niels Chr. Nicolajsen. Han driver desuden jorden fra nr. 8, 10, 12, 14, 21
Fra 2001: Bjarne Vendelbo Andersen
Stuehuset er udlejet - fedesvin i staldene.

Luftfoto fra 1977

Foto fra 2011

Nr. 17 – ´Højstrup´

Luftfoto fra 1948

Første ejer er Berthel Christensen i 1940.
Fra 1945: Svend Åge Pedersen
Fra 1979: Torben Møller Pedersen
Signe og Torben har gården i dag og driver en stor entreprenørvirksomhed.
Fra 2020: Jens Kjærgaard Pedersen (sønnen)

Luftfoto fra 1988

Foto fra 2011

Nr. 18

Luftfoto fra 1948

Chr. Andersen køber jorden nyopdyrket i 1939 og bygger ejendommen i 1940.
Fra 1966: Henry Jensen
Fra 1987: Orla Forsom
Han lægger jorden under Adelvej 67 og sælger bygningerne til Volger Legahn i 1988.
Fra 1990: Hanne Brokholm og Tommy Grimstrup.

Foto fra 2011

Nr. 19

Luftfoto fra 1948

Første ejer er Svend Sig Nielsen fra ca. 1940.
Fra 1971: Johanne og Orla Forsom, jorden lægges under Adelvej 67
Fra 1982: Else og Svend Røjkjær
Fra 2007: Svend E. Pedersen og Merian Ørnebjerg
Fra 2009: Majken og Randi Øster Amby.

Luftfoto fra 1988

Foto fra 2011

Nr. 21

Luftfoto fra 1961

Første ejer er Hans Bank Jensen i 1945.
Fra 1951: Anna og Kr. Nicolajsen
Fra 1998: Niels Chr. Nicolajsen, der ligger jorden under "Lem Hedegaard"
Fra 1988: Bygningerne sælges til Heidi Lodberg og Jens Stendorf Jensen
Fra 2001: Britt og Glenn Jørgensen

Luftfoto fra 1988

Foto fra 2011

Foto fra 2011.
Nyt beboelseshus som bygges på en grund hvor der tilbage i 1952 lå en gammel tyskerbarak som Hans Bank brugte til stuehus.
Huset er bygget at Britt Jørgensens forældre.
Beboes af Liljan og Ernst Andersen.